Stavba mostu přes Bezručovo údolí

09Součástí železniční stanice Hory sv. Šebestiána byl most, který tvořil vstupní bránu do Bezručova údolí. Byl původně postaven jako dřevěný a později dostal ocelovou konstrukci. Přinášíme vám článek o mostu i jeho vzkříšení v modelovém měřítku TT. Přípravy provázela řada úkonů. Od četných geodetických měření, fotodokumentace současného stavu po hledání projektové dokumentace. Největší překážkou bylo to, že most už v dnešní době vlastně neexistuje.

Historie mostu

dobová fotografie [zdroj neznámý]

Dobová fotografie z doby provozu. [zdroj neznámý]

Prakticky po roce 1954 nebyl most nijak využíván. Ocelová konstrukce během let nebyla nijak udržována a hrozilo, že se zřítí. Dne 18. června 1986 bylo provedeno „snesení“ nosné konstrukce mostu pracovníky Okresního stavebního podniku ze Svitav. V té době by bylo postupné rozebírání nákladné a proto se tehdejší vedení rozhodlo, že most bude odstřelen. Ten se po prvním odstřelu pouze otřásl a zůstal důstojně stát na svém místě.

záběry z archivu ČT24

První odstřel mostu se nezdařil. [zdroj : archiv ČT24]

Nakonec se střílelo třikrát a teprve poté se most zřítil k zemi. Rychlost s jakou byl most rozebrán, odvezen a rozkraden, byla poplatná době i místu, kde se nacházel. S kamennými opěrami si v té době nikdo hlavu moc nelámal, a tak můžeme být rádi, že se dodnes dochovalo alespoň to. Současný stav je vidět na následujícím obrázku. Reportáž Československé televize můžete najít v archivu ČT24 , nebo na této adrese v 16. minutě : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/216411058210021/

stav mostu z roku 2016 [zdroj : L. Váně]

Stav mostu roku 2016. [zdroj : L. Váně]

Píše se rok 2015 a z celé konstrukce se dochovaly jen dvě opěry. Základy středového pilíře jsou nerozeznatelné a v terénu prakticky nedohledatelné. Na místě jsou jen zarostlé kamenné bloky. Okolí opěr zarůstá a na opěrách samotných se podepisuje čas. Leckdo si jistě všimne otvoru, který je na pravé opěře ve směru do Bezručova údolí. K čemu sloužil?

otvor v jednom z mostních opěr [zdroj : usTTi.cz]

Otvor v opěře směr Křímov. [zdroj : usTTi.cz]

Byl zřízen pravděpodobně pro zvláštní zařízení – vojenskostrategické účely. V případě potřeby zneprůjezdnění tratě by se do otvoru umístila trhavina pro destrukci opěry a zřícení mostní konstrukce. Tyto otvory byly zřizovány převážně u velkých ocelových mostů a byly umístěny u jedné z opěr, případně u pilíře. Otvory byly různě přístupné a záleželo na typu mostní konstrukce.

Pro zajímavost se na opěrách tohoto mostu točily roku 1990 záběry pro film Freonový duch. Jedná se o poslední minuty filmu.

Detaily mostu najdete ve fotogalerii –  https://www.zonerama.com/ustti/Album/845812

Modelování mostu 

Vzhledem k tomu, že budeme modelovat konstrukci tohoto mostu a terén, důkladně jsme zmapovali plochu okolo opěr a pod mostem. K tomu jsme použili geodetické vybavení a zrealizovali výškopis a polohopis. Měření proběhlo v létě roku 2015. Grafické výstupy z našich měření nejen mostních opěr si můžete prohlédnout na této adrese  – https://www.zonerama.com/ustti/Album/1399036

Grafický výstup ze zaměření opěr [zdroj : usTTi.cz]

Grafický výstup ze zaměření opěr a terénu kolem mostu. [zdroj : usTTi.cz]

K realizaci vymodelování ocelové nosné konstrukce bylo potřeba nastudovat nejen dobové obrazové materiály, ale i teorii mostního stavitelství. Vytvořili jsme tedy jakousi studii. K tomu nám posloužila skripta stavební fakulty VUT v Brně od Doc. Ing. Marcely Karmazínové, Csc. Základní zásady navrhování kovových mostů a Kovové mosty. Dále jsme zkoumali fotografie Holubovského viaduktu, který byl snesen společností Firesta a zmodernizován roku 2015. Více fotografií zde – http://www.apb-plzen.cz/seznam-galerii/galerie/581#p2

Holubovský viadukt roku 2015 [zdroj : Zdeněk Hosman]

Holubovský viadukt roku 2015 [zdroj : Zdeněk Hosman]

snesení a modernizace mostu v Holubově [zdroj : APB Plzeň, 2015]

Snesení a modernizace mostu v Holubově. [zdroj : APB Plzeň, 2015]

Přes naší energii vynaloženou hledáním v archivech, resp. Státním oblastním archivu v Praze, jsme se nedopátrali konstrukčního plánu, který by nám pomohl most vymodelovat. Rozhodli jsme se tedy, že začneme pátrat po konstrukčním plánu mostu v Holubově. Jsme totiž přesvědčeni, že tato konstrukce je identická (až na pár drobných detailů) s mostem v Hoře sv. Šebestiána. Tímto děkuji panu Ing. Václavu Suchému ze SŽDC za pomoc a hledání konstrukčního plánu. Naše stavba již tedy mohla započít :)

Na pokrok naší stavby i s komentářem se můžete podívat v naší fotogalerii na této adrese :

https://www.zonerama.com/ustti/Album/1925871

Stavba modelu mostu započala 16. 8. 2016. Dřevěná konstrukce modulu je hotova. Terén bude vymodelován dle naměřených geodetických dat. Pilíře budou vytvořeny dle reálné předlohy. Nosná konstrukce mostu bude vymodelována podle konstrukčního plánu Holubovského viaduktu. Použijeme materiál z profilových Evergreenů. Mostní opěry a střední pilíř bude vytvořen jako stavebnice technologií laser-cut.

modul s mostem [zdroj : usTTi.cz]

Modul s mostem. [zdroj : usTTi.cz]

modul s mostem [usTTi.cz]

Modul s mostem. [usTTi.cz]

Technická specifikace – obecné pojmy

Následující řádky slouží nám modelářům, abychom se naučili používat správnou terminologii a pochopili principy příhradových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že jsme „jen“ modeláři, omluvte případné chyby či omyly. Za upozornění na ně budeme rádi.

Přesná specifikace mostu:

– příhradový most s horní mostovkou
– přímopásový spojitý nosník s vyztuženou diagonální mřížovinou
– most o dvou otvorech se středním kamenným zděným pilířem

Schéma mostu a základní pojmy. [zdroj : usTTi.cz]

Schéma mostu a základní pojmy. [zdroj : usTTi.cz]

Mostovka je nosná konstrukce, která slouží pro uložení mostního svršku a přenáší zatížení z mostního svršku do hlavních nosníků. Hlavní nosníky jsou ocelové trámy, které přenášejí zatížení z mostovky přes ložiska do spodní stavby (opěr a pilířů).

most_popis_pricne_podelne_nosniky

Mostní svršek je část mostu, který slouží k zajištění průběhu mostního provozu a má splňovat podmínky bezpečného a spolehlivého provozu. Uložení kolejnic v železničním svršku se realizuje pomocí mostnic, které jsou obdobou pražců používaných u železničního svršku s kolejovým ložem. Mostnice jsou pak uloženy zpravidla na podélnících, v některých případech u mostů s horní mostovkou přímo na hlavních nosnících; pak jsou však zcela vynechány podélníky a příčníky klasické mostovky.

Opěry a pilíře jsou nosné prvky, které drží hlavní nosnou konstrukci na ložiscích. Ložiska jsou na opěrách pohyblivá (posuvná) a na středním pilíři pevná. Jejich umístění je závislé od typu konstrukce (statického působení – prostý nosník, spojitý nosník…)

Některé konstrukční detaily jsou na následujících fotografiích :

Pohled na nosnou konstrukci [zdroj : Jan Štefka, 1985]

Pohled na nosnou konstrukci mostu v Hoře sv. Šebestiána. [zdroj : Jan Štefka, 1985]

Pohled na mostní svršek. Dobová fotografie mostu v Hoře sv. Šebestiána [zdroj : Michal Pešek, 1972]

Pohled na mostní svršek v Hoře sv. Šebestiána [zdroj : Michal Pešek, 1972]

Vnitřek nosné konstrukce mostu v Holubově [zdroj : SŽDC]

Vnitřek nosné konstrukce mostu v Holubově [zdroj : SŽDC, 2015]

Pohled z z konstrukce na mostovku. Jsou vidět dřevěné mostnice [zdroj : SŽDC]

Pohled z konstrukce na mostovku. Jsou vidět dřevěné mostnice. [zdroj : SŽDC, 2015]

Příspěvek byl publikován v rubrice Modulovka 137 a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář