Sebastiansberg – díl 5. – 3D model

Pro detailnější studium jsme vytvořili 3D model stanice Hory sv. Šebestiána. Tento virtuální pohled otevírá řadu dalších zajímavých otázek a odpovědí na historický provoz, reálie i dobu, ve které průjezdná stanice fungovala jako spojka mezi českým Křímovem a hraničním Reitzenhainem v letech předválečných, válečných i poválečných.

Celý příspěvek

Sebastiansberg – díl 3. – Archeologický výzkum

Tento článek shrnuje současné poznatky z místa s návazností na historická data. Místo nejen podrobně mapujeme z pohledu knih, monitorů a vyprávění. Pravidelně se na HSŠ vydáváme, zkoumáme poslední pozůstatky kdysi slavné a tajemstvím odkrývané železniční trati. Zde jsou naše výsledky.

 

Celý příspěvek

Z Menhartic vlakem do školy

M120_Petr_TylsarV Menharticích stávala kdysi škola (jednotřídka, později dvoutřídka). Děti, které školu navštěvovaly, musely po jejím dokončení dojíždět do městské školy v Hoře sv. Šebestiána. Vyvstává otázka a zajímavé zamyšlení. Jet do školy vlakem nebo pěšky? Přináším Vám odpověď ve formě fyzikálního řešení :D
Celý příspěvek

Z historie zaniklé obce Menhartice (Märzdorf)

Roku 1933 byla na trati Křimov – Reitzenhain vybudována nová zastávka u vesnice Menhartice (Märzdorf). Rozhodl jsem se zapátrat v minulosti této kdysi nemalé obce a přinést pár řádků z historie. Budoucí vývoj modulového kolejiště směrem na Křimov nasvědčuje tomu, že zastávka Menhartice bude s velkou pravděpodobností v budoucnu opět vybudována (v modelovém měřítku ;).
Celý příspěvek

Sebastiansberg – díl 2. – Provoz na trati


V následujícím článku se podíváme na tehdejší provoz na trati z Křímova do Reitzenhainu z hlediska typů lokomotiv, osobní i nákladní přepravy. Je jednoznačné, že nejživější provoz byl před 2. světovou válkou, stejně jako na ostatních tratích sousedících se Saskem. Proud uhlí prakticky zastavoval jen živel přírodní. Ani osobní doprava neskomírala. Vedle denního cestování do práce byla oblast dostatečně živena turistickým ruchem.

Celý příspěvek

Sebastiansberg – díl 1. – Historie

Ohlédnu-li se na úplný začátek, tak k mému snu mne přivedla návštěva Bezručova údolí u obce Hora sv. Šebestiána. Když jsem poprvé uviděl monument ve formě dvou mostních opěr bývalého mostu, začala ve mě narůstat neznámá vnitřní síla „dozvědět se víc“. Na místě bývalého nádraží jsem neviděl jen torzo drážních budov či zarostlých svršků, ale vizi velmi živého parního provozu. Představy v mé fantazii přehlušovaly ticho tohoto místa.

Celý příspěvek