Sebastiansberg – díl 2. – Provoz na trati


V následujícím článku se podíváme na tehdejší provoz na trati z Křímova do Reitzenhainu z hlediska typů lokomotiv, osobní i nákladní přepravy. Je jednoznačné, že nejživější provoz byl před 2. světovou válkou, stejně jako na ostatních tratích sousedících se Saskem. Proud uhlí prakticky zastavoval jen živel přírodní. Ani osobní doprava neskomírala. Vedle denního cestování do práce byla oblast dostatečně živena turistickým ruchem.

Celý příspěvek

Sebastiansberg – díl 1. – Historie

Ohlédnu-li se na úplný začátek, tak k mému snu mne přivedla návštěva Bezručova údolí u obce Hora sv. Šebestiána. Když jsem poprvé uviděl monument ve formě dvou mostních opěr bývalého mostu, začala ve mě narůstat neznámá vnitřní síla „dozvědět se víc“. Na místě bývalého nádraží jsem neviděl jen torzo drážních budov či zarostlých svršků, ale vizi velmi živého parního provozu. Představy v mé fantazii přehlušovaly ticho tohoto místa.

Celý příspěvek