Novinky – Doba dřevěná pokořena

Po delší odmlce se opět vracíme s naším zpravodajstvím plného novinek o dění v našem klubu. Co zajímavého jsme v poslední době zažili? Jak postupujeme s tvorbou nejen naší modulové stanice Hory sv. Šebestiána? Co nového jsme vypátrali? Na čem aktuálně pracujeme se můžete dočíst v následujících řádcích.

Členové našeho klubu navštívili akci v areálu bývalé textilní továrny Vonwiller (později Mosilana) v Žamberku. Tato jarní tematická výstava muzea byla zaměřena na technické modely a v jejím rámci byly zpřístupněny rozšířené expozice a prezentovány funkční parní stroje ze sbírek. Své místo tu měl i se svojí sestavou modulů klub Zababov, jehož jsme členy (zatím trochu pasivnějšími, ale to se brzy změní). Náš dvoudenní výlet byl spojen nejen se seznámením provozu na modulovkách, krásnou a zajímavou výstavou, ale hlavně došlo k slavnostnímu předání modulů stanice Hory sv. Šebestiána. Den 21. května 2016 se zapisuje do historie našeho klubu. Byl to krásný okamžik poprvé vidět dřevěné moduly na vlastní oči a cítit je na vlastní nos. Druhý den jsme moduly sbalili a po cestě do našich modelářských luhů a hájů si radostí zpívali takové šlágry, že jsme pochybovali o našich titulech 🙂 Nebo že by tituly pochybovali o nás?

13268339_1179417018789312_5984891993044553582_o

Zleva do prava : P. Bureš (člen klubu Zababov, zkonstruoval nám dřevěné moduly),
V. Mucha (usTTi.cz), L. Kovář (usTTi.cz)

První velkou etapu máme již za sebou. Tvorbu dřevěných modulů máme splněnou. Nyní je před námi další velký úkol a tou je výroba kolejiva. Ze zdánlivě jednoduchého úkolu se ale stal docela velký oříšek. Drážďanský výrobce kolejiva TTfiligran s námi zpočátku vůbec nekomunikoval (časová i pracovní zaneprázdněnost). Následovala řada oficiálně napsaných dopisů a telefonátů. Výrobce se konečně ozval a začal s námi jednat. Filigráni sice na svých stránkách deklarují, že jsou schopni vyrobit kolejivo dle jakékoliv geometrie, ale v přiloženém návrhu nám navrhují dvě možnosti. První je zkrátit zhlaví a oblouky výhybek. To je ovšem v rozporu s koncepcí našeho projektu. Již u jeho zrodu jsme se zavázali o co nejvěrnější a nejreálnější podobu. Geometrie oblouků a výhybek, i moduly jsou vytvořeny tak, že prakticky kopírují geometrické plány. Tuto možnost jsme nakonec vyloučili. Druhá možnost, kterou nám němečtí kolegové nabízejí, je vytvoření kolejiva dle našich plánů, ale za tak horentní sumu, že jsme nevěřili vlastním očím. Bez debat jsme tedy i tuto možnost zavrhli.

dkw2566554bfec09c_1280x1280@2xZačali jsme tedy shánět jiného výrobce, který by nám byl schopný kolejivo vyrobit v odpovídající kvalitě, za rozumnou cenu a dle našich požadavků. A jako kdyby to tak osud chtěl, zakrátko jsme narazili na jednoho velmi šikovného výrobce, který si říká KK-koleje. Je z Chebu a prošel interním schvalovacím procesem klubu usTTi 🙂 Tímto okamžikem byla zahájena spolupráce a přípravné práce na zhotovení výhybek pro obě zhlaví.

Michal Zlatníček alias Mizl začal během minulého roku pracovat na projektu staniční budovy Hory sv. Šebestiána. Vytvořil projekt pro výřez na laser-cut dle reálie budovy v ŽST Domina na Vejprtské trati, ke které máme projekt. Z dobových fotografií jsme upravili model tak, jak přibližně odpovídal skutečnosti. Vzhledem k tomu, že se Mizl na nějakou dobu musel z osobních důvodu deaktivovat v činnosti modelářské, zodpovědnost za staniční budovu jsem převzal já. Našel jsem výrobce laser-cut stavebnic Martina Vykročila (Stav model) a navázal spolupráci na tvorbě budov pro naše moduly. Jsme těsně před dokončením stavebnice výpravní budovy Hory sv. Šebestiána. Realizaci a stavební práce na této budově přineseme v samostatném článku. Na následujícím obrázku můžete vidět zatím hrubou stavbu.

P1190450

Hrubá stavba výpravní budovy Hory sv. Šebestiána.
Laser-cut stavebnice od Martina Vykročila ze Stav-model.

Nedávno se mi stala velmi zvláštní událost. Jedné noci jsem měl jakési neklidné spaní. Vzbudil jsem se před čtvrtou hodinou ranní a již jsem nebyl schopen zabrat. Zapnul jsem si tedy notebook a letmo se podíval na klubový email. Během noci mi přišel velmi vzácný email s velmi vzácnou fotografií. Jako kdyby mě tento email skrze noc volal. Pan Jiří Crkal nám poslal fotografii z roku 1916. Fotografie byla pořízena z první koleje před staniční budovou a zachycuje pracovníky na dráze. Pro nás je úžasné zjištění to, že na opačné straně stála další drážní budova! Podrobně tuto fotografii rozebereme ve článku HSŠ(4) Archeologický výzkum. Každopádně mockrát děkujeme za velmi cenný kus!

hsš_nádraží_1916_upravena

Fotografie uveřejněná v časopise Komotauer Zeitung
zachycuje zaměstnance na dráze v roce 1916.

V minulých článcích na tomto webu jsme se zmiňovali o filmu Tátova škola (1963, režie:Karel Němec). Připomínám, že tento film byl natáčen na „naší“ odbočce trati 137, a tak jsme si mysleli, že bychom jeho shlédnutím mohli najít nějaké zajímavé stopy. Film je na internetu nesehnatelný. Ve spolupráci s filmovým archivem FAMU jsme měli možnost snímek shlédnout. Bohužel ve filmu je velice málo záběrů, které by nám mohli z modelářského hlediska pomoci a prakticky ani jeden ze stanice Hory sv. Šebestiána. Děkujeme za vstřícnost zaměstnancům archivu FAMU.

04
Pátráme, modelujeme a vytváříme. Náš klub žije realizací něčeho, co už dneska neexistuje. O to složitější je naše práce, ale o to vzrušující to je dobrodružství. Do tohoto článku se nevešly zcela všechny novinky, které na setkáních řešíme. A proto si je necháme do dalšího článku. Děkujeme za přízeň a jakoukoliv pomoc 🙂

napište komentář