Novinky – Nová modelárna v Povrlech

Po několika neúspěšných pokusech, k nalezení prostoru pro naší modelářskou činnost, jsme se konečně dočkali. Základní škola a Mateřská škola v Povrlech nám poskytla velkou místnost – bývalý školní archiv. Jak dlouhá a strastiplná cesta vedla k naplnění jednoho z našich dlouhodobých cílů? O tom je tento díl novinek z klubu.

Už od začátku našich modelářských setkání jsme mluvili a snili o tom, jak se jednou budeme scházet v našem modelářském pokojíčku.  Představa obrovské místnosti protkané železnými pruty, po kterých se prohání jeden vlak za druhým, třetí za čtvrtým. Krásnou přírodou i industriální špínou, z tunelu přes mosty do obrovských kolejišť. Psal se rok 2013. V tomto roce se totiž budoucí zakladatelé spolku usTTi rozhodli, že se budou scházet v bývalém průmyslovém areálu EXIL na kraji Předlic – vyloučené lokality v Ústí nad Labem. Zde jsme měli k dispozici místnost v jedné z obytných budov, kde plni sil začali jsme sen naplňovat.

Modelářská dílna EXIL (2013)

Modelářská dílna EXIL (2013)

Nadšení dokládají naše první tři zápisy ze schůzí, které si doporučuji přečíst (zejména pro členy klubu). Jedná se totiž o velmi úsměvné a vtipné čtení 🙂

 25. květen 20139. červen 201312. červenec 2013

V té době jsme vůbec neměli tušení (nebo alespoň někteří), co všechno obnáší stavění kolejiště, jak dlouho trvá a kolik peněz stojí zřízení modelářské dílny byť jen pro základní modelářské činnosti. V té době teprve rodil se koncept našeho kolejiště. O tzv. modulovce se ještě ani nevědělo a představy byly, jak to tak bývá, obtížně realizovatelné nebo často až nereálné. Prostě klukovské snění.

Z modelářské dílny v areálu EXIL nakonec sešlo a to ze zásadních důvodů. Dodnes zůstalo jen u slov a nerealizovaných plánů. Naše řady se mezitím rozrostly o další modeláře z ústecka. Začali jsme s plánováním našeho dlouhodobého projektu, určili si koncept, rozdělili funkce a po téměř dva roky jsme projektovali naší modulovku na papíře. Naší nikdy nerealizovanou modelářskou dílnu jsme vyměnili za pravidelná setkávání po ústeckých hospodách. Nevěřil bych, jak je složité najít takovou hospodu, která by vyhovovala celkem jednoduchým podmínkám a hlavně všem modelářům z klubu. Rovnici kraje, mravu a požadavkům množiny modelářské obce vyhovuje velmi málo řešení. Ústí není Praha, ani žádné jiné město v republice. Ale dali jsme to, přípravné práce, píle a studium se v současnosti vyplácí.

Vánoční setkání v restauraci Praha na Střekově (2015)

Vánoční setkání v restauraci Praha na Střekově (2015)

Potřeba prostoru pro modelařinu zesílila v okamžiku, kdy jsme si v květnu roku 2016 do Žamberku přijeli pro naše čerstvě vyřezané moduly Hory sv. Šebestiána. Už z projektového plánu bylo jasné, že místnost v paneláku stačit nebude. Proto byly moduly po dlouhou dobu uloženy doma v policích a jediné co jsme mohli bylo občas se nadýchat vůně dřeva a pokochat se pohledem na tu úžasnou práci. Vzal jsem hledání modelárny do vlastních rukou! Aktivně začalo hledání prostoru v Ústí nad Labem, který by vyhovoval finančně, časově i všemožně jinak. Velkou inspirací pro mě byl KŽM Moldaváček, kde se mi moc líbila podpora modelářů městem Osek.

Začal jsem rozesílat žádosti a naše dnes již celkem bohaté portfolio činností. Od ústecké univerzity UJEP a DDMUL domov dětí a mládeže, přes městské instituce aj. Nepochodili jsme. Nadějně vypadala nabídka od univerzity, ale bublina nadšení splaskla s tím, že by bylo nemožné scházet se o víkendech. Důvodem zamítnutí u ostatních institucí byl vždy stejný – nedostatek volných kapacit, nemožnost se scházet v termínech, finanční náročnost bez jakékoliv podpory. Po těchto a dalších neúspěšných pokusech jsem se snažil hledat ve vlastních řadách. Jednoho dne ke mě přišla kolegyně z práce a u piva jsme diskutovali nad naší patovou situací. Modelárna v nedohlednu, práce na modulech stojí a stojí. Po několika půllitrech svitla naděje.

„Hele, a co je ta místnost u nás ve škole … no tam jak jsou dílny … jsou tam nějaký dveře.“  

A už to bylo. Druhý den jsem se dozvěděl, že v místnosti je archiv, kde se ukládá školní dokumentace. A prý tam nemá nikdo přístup. Ani já. Moje hnací síla mě nutila využít školníka a tajně jsme do místnosti vnikli. Jak? Tajně 🙂 Od té doby, co jsem viděl tuto místnost, jsem nemohl spát. Místnost jsem naměřil a za jeden večer vypracoval projekt. Následovala oficiální žádost ředitelce školy a hle … žádosti bylo vyhověno 🙂

Základní škola a Mateřská škola Povrly

Základní škola a Mateřská škola Povrly

Do měsíce jsme archiv přestěhovali do prostoru, kde již několik let probíhal kroužek Povrly. Vytvořili jsme plán a začalo postupné stěhování. Začátkem listopadu 2016 jsme místnost slavnostně s ostatními modeláři z klubu otevřeli a hned ten samý den začalo vše na ostro! Práce na kolejišti HO i na modulovce Hory sv. Šebestiána se rozjely na plné obrátky. Konečně končí období neustálého žvanění po hospodách a začíná krásná pohádka o tom, jak modeláři z usTTi staví svůj sen 🙂 Doufáme, že se vám bude pohádka líbit.

Modelárna v Povrlech (2016)

Modelárna v Povrlech (2016)

Vedle přímé podpory naší modelářské činnosti máme na Základní škole v Povrlech k dispozici dílnu a výtvarnu. V daleké i bližší budoucnosti můžeme organizovat vedle dnů otevřených dveří pro veřejnost v rámci školních nebo městských akcí i nějaká větší setkání (třeba pro soukmenovce ze Zababova) v naší velké tělocvičně. Všechny podmínky k tomu tu máme. Ale to je hudba budoucnosti 😉

Tělocvična ZŠ Povrly s rozměry 31mx15m

Tělocvična ZŠ Povrly s rozměry 31mx15m