mod137 – pokládka kolejí na HSŠ

Pod pokrývkou sněhu proběhl v modelárně Povrly další víkend věnovaný pokládce kolejiva na modulovku 137. Stihli jsme zafixovat obloukové výhybky na reitzenheinském  zhlaví a úspěšně vytvořili přechodové části mezi dvěma moduly. Bádací práce nám připravila řadu překážek, které jsme museli řešit. Vše dobře dopadlo a pokládka může pokračovat v oblouku směrem ke staniční budově.

Víkend byl realizován ve dnech od 13. do 15. ledna 2017.

začátek reitzenhainského zhlaví

modul vedoucí k mostu

dělníci pracují na napojení výhybek

Na památku bylo sestříháno toto krátké video :