Novinky – Bez práce nejsou pražce

S odcházející temnou severní zimou můžeme (konečně) vylézt z modelářských nor a jeskyní a začít zase žít tím normálním životem venku, na vzduchu. Nechávat se ošlehávat slunečními paprsky a jako pražec nasávat vůni přicházejícího jara. V zimě se vůbec nelenilo, ba naopak! Učinilo se tolik práce a událo tolik věcí a zdaleka konce není. Umění odpočinku se více věnovat musíme.


Březen je v modelářské komunitě měsícem, ve kterém se koná tradiční provozní setkání železničních modelářů měřítka velikostí TT v Zákupech. Pořadatelem je sekce TT-ČSD klubu Zababov. Jako každý rok je to skvělá příležitost k tomu, abychom se setkali a znovuseznámili s přáteli, zaklábosili a pořešili, popili a vůbec si sociálně zainteragovali s ostatními blázny jako my.

MontyJack se Sadarem přijíždějí do stanice Rumburk, kde dlouho budou čekati 🙂 Zorka vyhlíží nové návstěvníky.

Tělocvična byla opravdu našlápnutá a ptal jsem se, zda-li bude do budoucna tak „velký“ prostor stačit. Posuďte sami a prohlédněte si letošní layout. Fotogalerie z akce je zde.

Letošní setkání v Zákupech jsme s naší modulovkou 137 (HSŠ) opět propásli. Dali jsme si předsevzetí, že bychom již letos chtěli na nějaké menší provozně pracovní setkání naše moduly přihlásit a otestovat sjízdnost a funkčnost našich modulů. K tomu je potřeba dokončit pokládku kolejí, na které intenzivně pracujeme o víkendech v modelárně Povrly. Vzhledem k tomu, že jsme již pár metrů kolejí položili, nepochybuji o tom, že se nám to letos podaří! Souběžně pokračují práce na mostu „Bezručák“, dokončení staniční budovy HSŠ a řada dalších souvisejících činností.

Plán realizace pokládky kolejí k březnu roku 2017.

Letos je také potřeba dokončit geodetické zaměřování terénu kolem stanice HSŠ a měření traťového úseku s opěrnou zdí (psali jsme již zde). Tato činnost je naplánovaná na měsíc duben a bude probíhat dva až tři celé víkendy. Ubytováni budeme v penzionu Hubertus na náměstí v Hoře sv. Šebestiána.

Při zaměřování terénu jsme se v loňském roce setkali s indiánem a upekli si u staniční budovy HSŠ buřta!

S příchodem jara začala fotografická sezóna a pokračování „spanilé jízdy po nádražíčkách“. K dnešnímu dni je v naší klubové fotogalerii přes tři a půl tisíce fotografií. Byla pokořena hranice dvou stovek nádraží (nepočítám zastávky) a v brzké době budeme mít zdokumentován kompletně celý ústecký kraj! V plánu je letos dokončení fotodokumentace kraje Libereckého. A aby fotky sloužili nejenom nám, kontaktoval jsem redakci serveru Želpage s možností navázání budoucí spolupráce. Fotogalerie tratí i staničních budov najdete ve fotogalerii.

Jedna z fotografií „spanilé jízdy po nádražíčkách“. Na fotografii je stanice Milostín na trati č. 124 z Chomutova do Rakovníka.

Kroužek na Resslovce byl po novém roce na dlouhou dobu mimo provoz. Vedoucí kroužku MontyJack si totiž hravou formou vyzkoušel zjistit koeficient tření mezi jeho tělem a schodem. Rekonvalescence trvala poměrně dlouhou dobu, ale již je opět v plné síle. Kroužky jedou pravidelně každé úterý na SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Fotodokumentace je poctivě a průběžně pořizována a zakládána do naší fotogalerie.

Část terénu na kolejišti v Resslovce.

To kroužek v Povrlech od začátku roku nabral směr a kluci dokázali během několika měsíců udělat mnoho práce. Detailnější informace se budete dozvídat ze článků přímo o kolejišti a zde nastíníme jen ty zásadní. V nejbližší době budou v místnosti vyměněna okna a bude instalováno nové osvětlení. Po těchto stavebních úpravách bude rozšířena plocha kolejiště směrem k oknům a pod okny vznikne nové koncové nádraží s možností budoucího navázání dvoukolejné tratě.

Plán budoucího rozšíření kolejiště v Povrlech.

Rozšířil se nám také vozový park o tři nové kousky. Vedle motorového osobáku M810 (pan Melichar) přibude ještě dieselová lokomotiva T466.2364 „Kocour“ (MTB). Na Resslovce bude jezdit „brejlovec“ 754 (MTB). Vše samozřejmě ozvučené.

„Brejlovec“ čerstvě vytažený z krabice.

M810 před staniční budovou na kolejišti v Povrlech.

„Kocour“ pro posun nákladu i využití pro osobní dopravu na hlavní trati na kolejišti v Povrlech.