Novinky – Vše je otázkou techniky

Pokračující práce mapování terénu Hory sv. Šebestiána odkrývá další velmi zajímavé skutečnosti nejen v minulosti, ale i v nedaleké budoucnosti. Rozšiřování kolejiště H0 v Povrlech budí emoce. Dočkají se děti dalšího dne otevřených dveří? Zajímavá přednáška na téma historie železnice v Chomutově. Návštěva klubu KŽM Sokolov a další zajímavosti v tomto díle novinek.

Vzhledem k tomu, že Slunce na nebi nás obdarovává každým dnem déle svým světelným spektrem, není možné jen tak sedět doma a překonávat tak nutkavý pocit vzít fotoaparát a vyrazit mezi pražce. Říkám si, zda-li se z mé záliby nestala patologická závislost. Představte si brzo ráno vyrazit autem s připraveným seznamem desítek stanic a do navigace ťukat jednu za druhou. Přejíždět z místa na místo, v každé stanici nadýchat určité promile vůně pražců, pokochat se samotou lokálkových železničních stanic a vytvořit fotodokumentaci pro budoucí generace. To se děje, pokud sun is shining, relativně dost času a plná nádrž. Neobjevené tratě už jsou tak daleko od naší výchozí polohy, že je nutné již počkat a využít tak dobu prázdninovou. Dvě hodiny tam a dvě hodiny nazpět už je docela dost, když se tak zamyslím. Do budoucna je potřeba zvolit vhodnější a efektivnější strategii, např. přespání v lokalitě u přátel a provádění fotodokumentace nádraží ne den, ale dní více. Cílem pro tyto prázdniny zůstává karlovarsko a liberecko.

Ke dni vydání tohoto článku máme nafoceno 278 železničních stanic. Na fotce je ŽST Krásný Jez, kde ústí trať 144 do Lokte a 149 z Karlových Varů do Mariánských lázní. Název stanice koresponduje s okolní přírodou.

V květnu jsme navštívili středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově. Zde měl přednášku pan Ing. Jan Kadlec. Autor publikací Zaniklá železniční trať Křimov – Reitzenhain (2005) a Krušnohorská železniční trať Chomutov – Vejprty (2016). První ze zmiňovaných publikací se stala naší „biblí“, protože shrnuje prakticky vše o odbočce 137, kterou modelujeme. Usnadnila nám tedy spousty práce. Pan Kadlec měl v Chomutově přednášku na téma historie železnice v Chomutově. Účast byla hojná, plná bývalých fírů, zaměstnanců dráhy i železničních nadšenců a jednoho modeláře z usTTi 🙂

Ing. Jan Kadlec přednáší na téma historie železnice v Chomutově dne 16. května 2017

Před měsícem proběhla další část zaměřování terénu kolem Hory sv. Šebestiána. Tentokrát jsme se zaměřili na úsek za křímovským zhlavím, kde se nachází opěrná zeď s propustkem. Máme kompletní výškopisný a polohopisný plán včetně cest, patníků, sloupů telegrafního vedení, drátovodů a polohy návěstidla. Zaměřování probíhalo dva celé dny. V současné době probíhá zakreslování a tvorba modelu v počítači. Na základě těchto dat budeme vyrábět traťové moduly. Další měření bude probíhat během léta. Tentokrát to budou dva strážní domky, ke kterým též chystáme stavebnice.

Zaměřování terénu kolem trati. Na obrázku je kamenná opěrná zeď s propustí.

Pokládka kolejí na modulovce HSŠ probíhá během volných víkendů, kterých je před letními prázdninami pomálu. Naposledy jsme se sešli 8. května. Vzhledem k tomu, že koncem školního roku je velký mazec, budeme rádi, když najdeme volný víkend v červnu. Lepší to bude o letních prázdninách, kdy bychom mohli pokládku dokončit a začít s fází tvorby terénu. Po pokládce je nutné moduly vzít a s nějakým spřáteleným klubem otestovat sjízdnost a vychytat mouchy. Toho bychom chtěli během letních prázdnin docílit. Na pokládce kolejí si dáváme záležet a je vidět opravdu precizní práce. Na práci se budete moci podívat v rámci dne otevřených dveří v modelárně Povrly, který chystáme též ke konci školního roku.

Stav pokládání kolejí na modulovce HSŠ

Na kolejišti H0 v Povrlech probíhají velké stavební úpravy. Oblouk kolem kostela byl zvětšen, protože zde neprojely delší soupravy. Rozšířili jsme plochu celého kolejiště. Lokální trať do Horních Shrbenic bude nově vést přes nově vzniklé údolí pomocí železničního viaduktu. Hned za viaduktem bude zhlaví již zmiňované stanice.  Rozhodli jsme se tak z toho důvodu, že velká část trati byla schovaná v tunelu. Terén jsme odkryli a je možné vymodelovat údolí s potokem a několika obytnými domky. Projíždějící soupravy tak budou více vidět. Lokální trať bude dál pokračovat kolem oken, kde se bude napojovat na zhlaví dalšího velkého nádraží, kterým celé kolejiště bude dočasně končit. Možnost budoucího napojení další části tratě budeme pravděpodobně řešit již přípojnými moduly.

Úprava terénu. Lokálka zde bude vést přes údolí železničním viaduktem, kde vyroste pár obytných budov a koryto potoka. Vzadu je vidět nová velká železniční stanice.

Členové našeho klubu navštívili spřátelený klub v Sokolově. KŽM Sokolov má prostor v DDM. Musíme kluky pochválit za moc hezkou práci a taky práci dětí, které jim pomáhají ve formě pravidelného kroužku. Nějaké fotky najdete v naší fotogalerii.

Klubová návštěva v KŽM Sokolov

Tímto se s vámi loučíme a doufám, že i ostatní kolegové jako Fardy, či Vmucha, také přispějí nějakým textem na naše stránky místo toho, aby se neustále scházeli v hospodě a vyhlašovali cenu Nemodelařenko roku 2017! 🙂 Fardyho vagonka totiž jede naplno a ve spolupráci s Malou Železnicí připravují několik novinek. Vmucha bude brzy otevírat svojí modelářskou místnost, a tak se těšíme na kolaudačku.