Sebastiansberg – díl 5. – 3D model

Pro detailnější studium jsme vytvořili 3D model stanice Hory sv. Šebestiána. Tento virtuální pohled otevírá řadu dalších zajímavých otázek a odpovědí na historický provoz, reálie i dobu, ve které průjezdná stanice fungovala jako spojka mezi českým Křímovem a hraničním Reitzenhainem v letech předválečných, válečných i poválečných.

Chronologicky seřazená historická data mapující trať jsou uvedena v článku Sebastiansberg – díl 1. – Historie. O nákladním i osobním provozu a lokomotivách, které na tomto úseku jezdily, pojednává článek Sebastiansberg – díl 2. – Provoz na trati. Vše co jsme vybádali v archivech i v terénu shrnuje článek Sebastiansberg – díl 3. – Archeologický výzkum. O přírodě a době pojednává článek Sebastiansberg – díl 4. – Krajina a zajímavosti.

K realizaci 3D modelu přispěla vlastně náhoda. V létě jsme dostali od jednoho nadšence k nahlédnutí plány skladiště. Vymodelovali jsme tedy skladiště. Ke skladišti jsme v modelu na geometrický plán připojili i staniční budovu, kterou máme od našeho bývalého člena Michala. Následoval kousek terénu a už to tak nějak jelo setrvačností samo. Dnes máme celou stanici i s mostem „bezručákem“. Model je stále aktualizován novými poznatky, plány i reáliemi.

Model Hory sv. Šebestiána může posloužit i jako studium železniční historie. Chtěli bychom zasadit celý model do doby let 1928 – 1955. Vizuálně ukázat doby (modelové epochy) na tomto nádraží, vytvářet scénografie – zanechat tak odkaz pro budoucí generace. Děkujeme všem příznivcům, kteří nám pomáhají v našem bádání.

Rozhodli jsme se, že model dáme k dispozici ke stažení. Každý, kdo si model stáhne, může pomoci při bádání dalších nezodpovězených otázek. Kontaktujte nás.

verze : 1.0
datum vydání : 9. ledna 2019
formát : .skp (program Google Sketch-Up free)
komprese : .7z (program 7-zip, soubor nevyžaduje heslo)
velikost souboru : 47MB
ke stažení : zde
popis verze : dotvarována cesta ke křímovskému zhlaví, doplněny drobné stavby


verze : 07b 
datum vydání : 27. řijna 2017
formát : .skp (program Google Sketch-Up free)
komprese : .7z (program 7-zip, soubor vyžaduje heslo)
velikost souboru : 134MB
ke stažení : zde
popis verze : Upraveno reitzenhainské zhlaví, doplněna část cesty k mlýnu, přepracován propustek, doplněny mlýny, vyměněna část plotů.


verze : 06b 
datum vydání : 19. září 2017
formát : .skp (program Google Sketch-Up free)
komprese : .7z (program 7-zip, soubor vyžaduje heslo)
velikost souboru : 138MB
ke stažení : zde
popis verze : první vydaná verze, vymodelovaná je plocha 0,6×0,7km (cca půl kilometru čtverečního), některé stavby chybí.


  • Postup prací můžete sledovat v této fotogalerii věnované 3D projektu Hory sv. Šebestiána 3D.
  • Model lokomotivy, vagonů a některých detailů jsou na fotkách od uživatelů Mylyn, KilBa a lkPhilip. Lokomotivy a vagony nejsou součástí modelu. Některé detaily jsou součástí modelu.
  • Model není možné použít pro jakékoliv účely před dohodou s autorem : modeláří z usTTi!
Příspěvek byl publikován v rubrice historie a jeho autorem je Ladislav Kovář. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.