Novinky – zahájení modelářské sezóny 17/18

Přelom měsíce září a října byl ve znamení naší modelářské události našeho klubu – zahajovali jsme již v pořadí druhou modelářskou sezónu. Rozjeli jsme prázdninami a létem pozastavené projekty Hory sv. Šebestiána, Fardyho vagonka začala naplno chrlit další vagony, kroužky v Povrlech a Resslovce mají pravidelný termín pro mládež.

Od minulého roku jsme pokročili zase o kus dále a naše modelářské víkendy si o level zpříjemnili lepším zázemím. Na každé setkání máme k dispozici dřevodílnu a výtvarnu.  Přátelé modeláři – tolik lidí, témat a práce – víkend to byl opravu pestrý!

A kdo nás navštívil? V sobotu se nás sešlo opravdu hodně. Když vynechám stálé i příležitostné členy našeho klubu, návštěvou nás obdaroval Míra z KŽM Moldaváček s kolegou elektrikářem Vencou. Ten nám nabídl spolupráci formou realizace workshopů (tvorba stromků) i pomoc při budování traťových modulů k modulovce 137. Stavebnice těchto modulů jsou již ve výrobě. Další vzácnou návštěvou nás obdaroval Martin ze Stav-model. Ten našeho Fárdyho učil kreslit v Corelu a domluvili jsme realizaci stavebnice skladiště k HSŠ.

Začali jsme pracovat na elektrifikaci modulů. Elektriku má na starosti Sáb a MontyJack se nově bude starat o zprovoznění výhybek. Průběžné práce můžete sledovat po našich fotogaleriích.

Zdenda vyrobil rám pod rozšířením k.Povrly. Kolem oken povede vlečka s průjezdnou stanicí přes kamenný viadukt. Napojovat se bude v nové velké stanici, která povede normovaným čelem.

S novou sezónou zahajujeme i pravidelnou činnost kroužků pro děti a mládež na SPŠ Resslova v Ústí nad Labem a na ZŠ v Povrlech. Resslovka je otevřená každé úterý a středu a kroužek v Povrlech je možnost navštěvovat každý pátek. Kroužek je pro všechny věkové kategorie a vedoucími kroužků je MontyJack na Resslovce a Ladiz v Povrlech. Jakékoliv dotazy směřujte přes náš kontaktní formulář.

Nedávno proběhl další průzkum stanic Křímov a Hory sv. Šebestiána (28. září). Po příjezdu v sychravém, mlhavém počasí jsme navštívili chomutovské zhlaví stanice Křímov. Po detailním průzkumu kolejiště nám bylo majiteli povoleno prozkoumat i oblast kolem strážního domku a vše si detailněji nafotit. Na tomto zhlaví, k našemu úžasu, se dodnes dochovala výhybkářská bouda.

Na Hoře sv. Šebestiána jsme podrobně prozkoumali reitzenhainské zhlaví a cesty, které vedly ze svahu dolů. Zjistili jsme, že cesta k propustku nevedla jedna, ale hned dvě. V terénu jsou dobře viditelné, ale na geometrickém plánu již zakreslené nejsou. Máme vizuální podklady pro tvorbu propusti pod HSŠ. Tato zjištění a pár úprav terénu zapracujeme do našeho 3D modelu. Na místě bývalého skladiště jsme si opekli buřta s indiánem Bílou Vydrou.

Jedním z našich cílů je realizace stanice Křímov. Proto jsme začali i s tvorbou 3D modelu dle geometrického plánu po vzoru stanice HSŠ. Opět jsme zvolili volně přístupný software Google Sketch Up. Paralelně s 3D modelem jsme začali vytvářet i 3D model stanice Reitzenhain. Jedná se o elementární teoretickou přípravu pro realizaci těchto dvou stanic.

Vstup do nové sezóny oslavil i Fardy. Málem se umodelařil a v noci jsme to zapili mokem, který naštěstí Vlastík sehnal v obci. Fardy kompletoval stavebnici uhláků. Nechť jeho práci holt!

Vlasta s Pavlem realizovali práce na testovacím modulu. Modul na odzkoušení toho, co budeme realizovat na traťových modulech. Druhy posypů, realizaci krušnohorské přírody budeme zkoušet na rozparcelovaných úsecích.

Jedinou vadu, kterou se nám z minulého roku nepodařilo odstranit, je nespolehlivé fungování internetu. Kolegové ze školy nám slíbili, že během tohoto měsíce vymění kabeláž a internet poté bude fungovat spolehlivě.

Tak příští modelářské pařbě zdar! 🙂