Novinky – z minulosti do budoucnosti

Pokrok v pracovních činnostech na modulovce 137. Fardyho vagonka (FaTTva), třetí víkend chrlí nové a nové vagony. 3D model HSŠ doplněný o mlýny a modely dobových výhybkářských stanovišť. Zlatým hřebem tohoto příspěvku je dobové svědectví z 60. let od pana Zelenky z Chomutova.

 

Nedávno se nám ozval člověk, který část svého dětství prožil na již nepoužívaném, ale v té době ještě relativně provozuschopném nádraží Hora sv. Šebestiána. Hned na začátek přinášíme citaci pana Marcela Zelenky z Chomutova i s fotkami, které nám poslal. Děkujeme!

Dá se říci, že je to taková „srdcovka“, jako kluk jsem občas v létě jezdil s babičkou na víkend do této stanice, kde měla jako zaměstnankyně ŽOS Chomutov od ČSD pronajatý objekt zrušeného výhybkářského stanoviště na reitzenhainském zhlaví, pod strážním domkem č. 279, u výhybky č. 5, někdy od 60.let.

Jako děti („od chatařů z nádraží“) jsme jezdili na pracovním vozíku traťovky a na upravených podvozcích (pro přepravu kolejnic) po mostě přes Bezručovo údolí, ale samozřejmě přes přísný zákaz, protože byla místa, kde krycí plechy už chyběly.

Svědectví doby a cenné materiály nám pomohou v modelovém měřítku přiblížit se věrněji k minulosti (převážně z hlediska obrazových materiálů). Od 60. let minulého století trať chátrala, ale nebyla úplně mrtvá. Zabezpečovací zařízení vydrželo do 70. let. Trať byla sjízdná od Křímova do Hory sv. Šebestiána. Několikrát na ní projely zvláštní vlaky s filmaří. Mimochodem krásný motiv pro realizaci scény v modelovém měřítku ;)

Na Hoře sv. Šebestiána lze ještě dnes spatřit výhybkářskou boudu, která se dochovala u strážního domku na křímovském zhlaví. Koncem 30. let se výhabkářská stanoviště dle dobových plánů měnila. Byla unifikovaná jako ostatní na trati č. 137 a rozměrově o něco menší. Dodnes lze jednu původní spatřit v Křímově. Jak vypadalo reitzenhainské zhlaví může přiblížit náš 3D model. Výhybkářská bouda je dle typového výkresu. Bouda přestavěná je ještě dnes k vidění na křímovském zhlaví stanice Hory sv. Šebestiána.

A co bude v další verzi 3D modelu? Získali jsme plány typových plotů a výhybkářské boudy. Nyní se můžeme zaměřovat na detaily typu přestavníkových těles u výhybek, záchodky vedle staniční budovy či detailnější modeláž skal, patníky u silnic aj. Také bychom rádi rozklíčovali tajemství cest okolo stanice, kde probíhá v současnosti výzkum. Hotové jsou mlýny, ale terén okolo nich a celého potoku je potřeba doplnit o opěrné zdi. Tok byl totiž důmyslně regulován. Až všechny tyto změny zapracujeme, vydáme verzi č.1. (viz 3D model).

Modelářské víkendy se rozjely zkraje modelářské sezóny úžasným tempem. Několik jich proběhlo. Pokládka kolejí na HSŠ pokračuje svižným tempem. Porovnání stavu z minulého roku vůči současnosti je důkazem, že pracujeme na několika frontách. To můžete sledovat i na našem FB profilu, kam občas něco frkneme či aktualizacemi našich fotogalerií.

Poslední novinky z tvorby traťových modulů nám přišli ve formě fotografie. Vše je připraveno k tomu, abychom si moduly mohly převzít a slavnostně je zapít na jednom z dalších modelářských víkendů. Vše pro pokládku tentokrát máme připraveno (koleje, cu pražce, kabely) a tvorba na traťových modulech může začít. Jedná se o skupinu 12 obloukových modulů z motivu č.1. Chceme se striktně držet krušnohorské přírody a jejích kouzelných motivů.

Závěrem bych podotkl, že i na ostatních frontách se plně věnujeme modelařině. Kroužek na Resslovce včele s MontyJackem postupuje kupředu a v Povrlech též nezahálí. Jejich postup můžete sledovat ve fotogaleriích.