Modelářský víkend – prodloužený a velikonoční

O tomto prodlouženém velikonočním víkendu jsme splnili řadu dílčích cílů a posunuli se dalšími kroky vpřed. Postup v konstrukci mostu bezručáku, dokončení základní elektrifikace, doba dřevěná ve výrobě traťových modulů, sériová velkovýroba vagonů z Fardyho vagonky, práce na kolejišti H0 ve stanici Muchovo. Pivem na dortu byly první inspekční jízdy lokomotiv po kolejišti. Jaké jsou naše dojmy, zážitky a zkušenosti?

Práce na mostu. Byla zastabilizována základní konstrukce přišroubováním. k rámu modulu. Zdivo bylo vylito ze sádry a připevněno do otvorů pilíře a jednotlivých částí opěr. Poté se zbytek místa dotmelil natónovanou sádrou. Plochy jsem upravil dlátkem a vyryl do nich zbývající zdivo.

Nyní celá konstrukce čeká na ukotvení polí z hlediska stabilizace mostovky a vrchního kolejiva. Tuto část nám Martin ze Stav-model nakreslil a vypálil – resp. díly pro mostovku a pražcové pole. Zároveň řešíme pojistný úhelník, dilatační „řez“ kolejových prutů, ocelové sloupky s úchytem pro drátovody a zábradlí. Elektrické propojení se bude realizovat současně s pokládkou všech dílů. Díly pro ložiska máme také. Jedná se o kovové profily v kombinaci s miniaturními magnety. A barvení je kapitola sama pro sebe.

Elektrifikace a funkce výhybek. Dokončení základní elektrifikace trati (průjezd vlaku, ovládání výhybek) nám umožnila testovat sjízdnost tratě a průjezdnost všech výhybek. Jedná se o jeden z nejdůležitějších milníků naší práce na projektu Modulovky 137, resp. na stanici Hory sv. Šebestiána. Proto tento moment bude zaznamenán do análů naší historie.

Montování stavebnic rámů pro traťové moduly. Začali jsme práce na sestavování traťových modulů. „Čáry“ nabídl, že nám pomůže. Tímto se stává členem modelářů usTTi.cz, protože dřevostaví všechny naše traťové moduly. Poté se vytvoří úchyty na nohy k rámům. Souběžně plánujeme vytvořit formu pro pokládku kolejového oblouku s poloměrem 2410mm.

Uhláky z Fardyho vagonky. Fardy se tento víkend nezastavil. I když stále přivolával negativního patrona všech řemeslníků – sv. Zkurwilla. Vysvětlil jsem mu, že takto negativně přemýšlet by se nemělo. Hledě na to, že Fardy dostal minulý týden modelářské napomenutí za nemodelaření. Tento víkend se ovšem velkovýroba faTTvy rozjela! Dokážete se přenést do budoucnosti a užít si podívanou na početné vlaky složené jen z dobových vagonů? Uhelní baroni se blíží!

Práce ve stanici Muchovo H0. Pokud se pan Zdenda pro něco rozhodne, tak to nenechá být. Tolik práce za dva víkendy jsou předpokladem pro brzkou realizaci dne otevřených dveří v modelárně Povrly. Chtěli bychom zprovoznit základní okruh s provizorní lokálkovou tratí a pozvat ty nejmenší jak z řad místní školy, tak ze širokého okolí. Součástí dne otevřených dveří by byla prohlídka i současného stavu našeho projektu. Přeci jen se naši sledující uživatelé na sociálních sítích už blíží ke třem stovkám. Jsme rádi, že se vám naše práce líbí.

Práce v nejbližší budoucnosti. Hodně cílů, realizací a plánů na všech frontách. Nechte se překvapit ;]

[gs-fb-comments]