Novinky – prázdninový zápřah

Minutová ručička hodin v naší modelářské dílně se začala pohybovat stejně rychle, jako ta vteřinová. Začal totiž jeden velký letní prázdninový zápřah, který změnil naše vnímání času. Uzavírá také letošní modelářskou sezónu. To abychom mohli po prázdninách s velkou slávou vstoupit do té příští. Podíváme se do záznamového sešitu, co se všechno událo v jednom červencovém týdnu a kdo nás všechno navštívil. Postupně uvedu všechny zajímavé informace, hlody i nějaký ten vtip.

Jako prvního tu máme pana Jardu z Chomutova, který se ujal stavby dřevěného nadúrovňového mostu na křímovském zhlaví stanice Hora sv. Šebestiána. Přijel jednoho spalujícího dne z českých silnic a dálnic obloukem přes Ústí nad Labem. Přivezl na ukázku dva mosty vytvořené z dřevěných profilů. První (starší) verze určena jako předloha k testování pro modul a jeho zapasování do terénu. Na novější (a přesnější) verzi mostu Jarda pracuje. Staví samozřejmě vše dle dobového plánu.

foto : HSŠ – most – nadjezd

Konečně jsme se dostali k tomu, abychom nalakovali části modulů jako jsou nohy a dřevěné odstavné plochy pod moduly. Použili jsme několik vrstev lodního laku. Vyvstala otázka, jakou barvou natřít boky všech našich modulů. V klubu jsme se dohodli, že naše moduly ponesou světle šedou barvu.

Prvních dvanáct traťových obloukových modulů je ve fázi doby dřevěné. Většina z nich je již postavena a na dvou již jsou vytvarované náspy. K traťovým modulům je potřeba připevnit úchyty na nohy. Je též potřeba se vrhnout na vytvoření formy pro jednoduché pokládání kolejí v našich modelových obloucích o poloměru 2410mm. To ale necháme na další sezónu i s vytvoření přepravních čel k těmto modulům. A dvanáct takových krásných oblouků? To už je dlouhá vlnitá trať. Více zde.

V záznamovém sešitu jsou dále poznamenány tyto aktivity : seřezání boků na modulech HSŠ dle terénu, tvorba terénu ze extrudovaného polystyrenu. Ten se musel nejdříve nařezat, vytvořit z nich větší kusy, ořezat a obrousit, zatmelit směsí Duvilaxu a Perlitu zrnitosti <1mm. Po důkladném zaschnutí temperovými barvami v kombinaci bílá-černá-hnědá jsme celý povrch natřeli. Zvýraznili jsme světlejším odstínem cesty a tmavším odstínem příkopy pro odtok vody. Postupně se ještě upravovali boky renovátorem dle potřeby.

foto : HSŠ – tvorba terénu

Výsledek je opravdu supr. Už se konečně nemusíme dívat jen na dřevo, ale máme před sebou pár doslova vzkvétajících modulů s terénem kolem kolejiště. Tam, kde terén nepřichytáváme napevno ke dřevu, jsou moduly s výhybkami. To z důvodu řádného testování průjezdnosti a sjízdnosti. K tomu nám dopomůže naše ježdění i nasazení v plné síle na nějakém setkání.

Z geometrických plánů jsme znovu stanici do detailu prozkoumali a vše zapasovali do našich modulů. Na několika modulech máme již vyznačeny polohy objektů jako jsou stromy, telegrafní sloupy, lampy, jeden velký a pár malých propustků, několik studen (plus jedna pumpa u cesty), výhybkářské budky a další. Základní budovy jako je staniční budova, sklad, podružné budovy pro dělníky, výhybkářské boudy jsou postaveny (nebo budou) dle plánu. Projekt strážního dvojdomku sice máme také, ale z úplně jiné trati. Strážní dvojdomek z vejprtské se stále hledá!

Na modelářský stůl se dostalo i skladiště s přístavbou. Byly upraveny nesprávné rozměry podezdívky a v budově byly upraveny některé příčky, doplněny dveře. Rampa je zatím provizorní a bude brzy vyměněna. Budova skladiště dostala novou střechu.

foto : HSŠ – skladiště

Přišli se na nás podívat i modeláři, kteří mají prázdniny a striktně odmítají věnovat svůj čas dovolené a volna. Což samozřejmě chápu. Proto si musíme počkat na sjízdnost mostu „bezručáku“, kde se musí položit a elektricky propojit krátký úsek koleje a s tím spojené další navazující kroky. Stejně jako na křímovském zhlaví část trati ještě chybí pod dřevěným mostem.

foto : HSŠ – most Bezručák

Dalšího návštěvníka přitáhla do modelárny vůně kadidla. Školník přispěchal a zapsal do knihy: ‚Kontrola provedena školníkem vše v pořádku.“ Tak když to píše, tak je to asi v cajku 🙂 Vzhledem k jeho zaujetí jsem mu byl nucen trochu té vonné pryskyřice odsypat a k romu přihodit ještě pár uhlíků.

Pan Zdenda tu byl jen na tajné návštěvě, jejíž účel bude teprve prozrazen.

A abych nezapomněl. Tradičně Fardyho vagonka v plném nasazení. Cituji Fardyho: „Postavil jsem třicet skříní uhláků šesti verzí, opatřil jsem je kováním, no a … začal jsem dělat vozy St – coby ucelenou soupravu za 555.0. Trochu jsme kreslili stavebnice vozů. To je dost poctivé modelařiny.“ dodává.

Na závěr přeju všem soukmenovcům, modelářům, fanouškům i sobě krásné prázdniny a letní dovolené. Další modelářská sezóna se naplno rozjede v říjnu 2018. Do té doby užívejte reálného světa. Zdar!

[gs-fb-comments]