novinky – únor 2019

Poslední modelářský víkend, poslední dokončovací a testovací práce na našich modulech proběhly před velkou premiérou na provozním setkání v Zákupech. Pracovní nasazení do ranních hodin, mnoho hodin soustavné práce s krátkými přestávkami na občerstvení a odpočinek. Jeli jsme na plný výkon!

Vše jsme stihli dokončit do takového stavu, abysme byli bez problémů schopni provozu na březnovém setkání TT-ČSD Zababov v Zákupech 2019. Už jen ten stres a očekávání, zda převoz všech komponent proběhne bez újmy, zda výhybky fungovati budou, zda lokomotivy nezastaví se na čelech naší stanice a vůbec vše pojede dle plánu. Až se zapojíme „do zásuvky“, návěstidlo ukáže zelenou a projede první vlak, nastane ten slavný moment okořeněný famfárou a my prožijeme naše první provozní setkání s komunitou modelářů ze všech koutů naší republiky. Už se moc těšíme!

Kdo nebude mít možnost podívat se na vlastní oči na místo činu, třeba jen z tribuny, pro toho připravujeme pravidelné zpravodajství přes naše sociální kanály. A v jakém stavu stanici přivezeme?

Na dvou dopravních kolejích (1,2) bude stanice fungovat jako výhybna. Budou zde křižovat vlaky jak osobní, tak nákladní. Manipulační kolej (3) bude sloužit převážně pro nakládku dřeva a rašeliny. Jsme zvědavi, jaké soupravy se u nás objeví, jaké jen projedou a kolik strojvůdců se na naší stanici zastaví. Připijte si s námi ke znovuotevření stanice Hory Sv. Šebestiána 🙂

Základ terénu je kompletní na všech modulech, opatřený základní barvou. Na svých místech jsou dřevěné telegrafní sloupy. Příjezdová cesta ke staniční budově je lemována pěti stromy. Přesně tak, jak to kdysi bylo!

Důstojně na svých pozicích stojí i strážní domky, které teprve čekají na svojí stavebnici (připravujeme). Provizorní verze určitě nebudou dělat ostudu reitzenhainskému ani křímovskému zhlaví.

Most sice nemá ještě dokončenou mostovku, ale provoz přes Bezručovo údolí spolehlivě zajistí všem, kteří se přes něj vydají. Strojvůdci nezapomenou snížit rychlost.

Staniční budova Hory Sv. Šebestiána je chloubou celé stanice. Finální verzi stavebnice, která bude mít představek u vchodových dveří, možnost odjímatelného dobového „zateplení“, interiér s osvětlením a dvěmi lampami na čele budovy ovšem uvidíte až v budoucnu. Vedle staniční budovy je již základ pro vodní pumpu.

Provizorní verze skladiště též čeká na svojí stavebnici. Nultá provizorní verze dostala novou střechu. Co ještě určitě stihneme jsou schody k rampě.

Vedle staniční budovy si můžou strojvedoucí, cestující i obsluha stanice odskočit na WC. Další drobné stavby jako je původní výhybkářská bouda stojí na křímovském zhlaví.

Dle plánů měla stanice celkem 4 lampy. Dvě staniční a dvě na přístupové cestě. Podařilo se nám je instalovat. Osvětlení před staniční budovou zatím není z důvodů nové verze stavebnice viz výše. Samotné lampy jsou též provizorní. Pracujeme na těch původních dobových.

Mechanická vjezdová návěstidla se nám nepodařilo sehnat a instalovat. Vytvořili jsme tedy provizorní světelná vjezdová návěstidla, která se přidělají z boku modulu. Nemusíme se tedy bát, že by nám někdo nepozorovaně vjel na kolejiště. Ovladací pult je již plně provozuschopný.

Fardyho vagonka svůj výkon v některých dnech zanedbávala a dostala se tím na hodnoty pod vytyčený plán. Nervózní dělníci pracující na vagonech dřeli několik dní bez výplaty. Všechny interní problémy Fardyho vagonky byly již zažehnány, ale zůstal tu časový skluz. Do Zákup se musí vše stihnout a tak zaměstnanci zažívají velký tlak. Naše soupravy pro přepravu dřeva a uhlí budou osazeny háky a šroubovkami.

Shrnuto a podtrženo. Jsme připraveni! Přepravní boxy už jsou téměř hotovy (stačí dvě odpoledne v dílně). Fardy musí zamakat na vagonech (nalakovat, osadit popisy, háky a šroubovky a nalakovat finálem). Detaily na kolejišti ladíme průběžně (minority typu schody ke skladišti, dřevěná bouda naproti staniční budově, dvě malé boudy ke studnám). Ladíme muziku a zahajovací ceremoniál. Brzy to bude, velké to bude, pivo bude protékat proudem! Příští článek už bude o Zákupech! Děkujeme!

[gs-fb-comments]