novinky – duben 2019


Vzpomínka na Zákupy # cíle do konce roku 2019 # výlety po přírodě # úprava ovladacího pultu # první etapa patinace kolejových pražců a prutů # tvorba poliček # Jaroměř 2019 # výstava v muzeu # dubnová modelařina

Po proběhnutých Zákupech se změnilo hodně věcí. Byl splněn jeden z dlouhodobých cílů. Cituji Navštěvovat s moduly provozní setkání. Opět jsme nabrali řadu zkušeností nejen z hlediska našeho zájmu, v osobních životech, změn pohledů, přístupů a uvědomění toho, co člověk v životě chce i nechce (mluvím za sebe). O projektu Hory Sv. Šebestiána a jeho budoucím směřování se můžete pravidelně informovat na FB profilu nebo formou těchto krátkých informativních článků.

Na začátku května se stanice HSŠ objeví na druhém provozním setkání v Jaroměři. Tentokrát s bandou sekce TT-provoz. Vzhledem k dispozicím bylo potřeba u modulů vytvořit dvě police, které se namontují z druhé strany za staniční budovu. Tato možnost skýtá více prostoru a lepší rozhled na celou délku kolejiště od zhlaví ke zhlaví. Hlavou bude obsluha stanice otáčet v úhlu 0-90 stupňů. Dále proběhla úprava ovladacího panelu tak, aby jej bylo možné používat i v převrácené podobě. Na to již myslíme při realizaci druhé verze ovladacího pultu.

V Jaroměři 2019 budou mít možnost modeláři z komunity a pozvaní hosté vidět ŽST Hora Sv. Šebestiána mezi ŽST Červený Kostelec a ŽST Týnov. Naposled v tomto roce. Další neveřejné setkání letos již neproběhne z důvodu přípravy celého modelu jako expozice. Oblastní muzeum v Chomutově připravuje výstavu v rámci 150 let výročí příjezdu prvního vlaku do Chomutova. Model bude vystaven až do května 2020. Ale zpět k Jaroměři. Těším se na další „sběr“ zkušeností i na své přátele z řad klubu Zababov.

S tímto naplněním je spojena řada dílčích cílů, které je potřeba realizovat do konce roku. Je jich dost a uvidíme, kolik jich nesplníme. Na několika z nich spolu s Martinem (Stav-model) a Honzou již pracujeme. Zde je jsou ty hlavní :

  • kompletní patinace pražců a kolejových prutů
  • dokončení mostovky
  • zasypání terénu
  • zaštěrkování kolejiva
  • zprovoznění výměnových těles u výhybek
  • vegetace (elektrostatika)
  • stavebnice strážních domků (Stav-model)
  • skladištní rampa v2
  • vnitřní osvětlení staniční budovy
  • úprava skály na základě dat z terénu

Na základě údajů z geometrických plánů jsem upravil terén za strážím domkem č. 279. Cestu jsem narovnal kolem pozemku za domkem přesně tak, jak je to ve výkresech. Pozemek za domkem je opatřen opěrným zdivem a na jeho místě stálo (a dodnes stojí) cihlové stavení. To sloužilo jako kůlna (králíkárna, materiál) a pozemek pro běžný provoz domku. Již stavím dřevníky s nářadím 🙂 Na opačné straně za kolejivem (viz obrázek) je zpevněna cesta opěrným zdivem tak, aby nedocházelo k sesuvům. Podél celého kraje bude cesta zpevněna přírodním kamenivem. Jarda staví původní výhybkářské stanoviště, které bude nahrazeno tím současným – provizorním. Už se těším na jeho zapasování do terénu.

Prohlížením starých geometrických plánů se učím nejen číst symboly nebo značky, ale nacházet jejich význam a pasovat je do modelové doby. Nacházení souvislostí – proč tomu tak bylo – je většinou logické a zapadá do sebe jako ztracené dílky od puzzle. Ploty, kde a jaké? Na některé věci ale dodnes neznám odpověď. Např. k čemu sloužily dva obdélníkové pozemky – jeden vedle budovy a druhý u manipulační koleje č. 3 ?

Asi největším posunem vpřed byla v minulých dnech první etapa patinace kolejových prutů a pražců. Měl jsem možnost otestovat nové nářadí ve formě stříkací pistole a dostatečně dlouhou dobu na to si na ni zvyknout. Na modulech 5D, 6D, 4C a 7C byla na koleje nanesena lihová barva Tmavá zemitě hnědá a rez jako podklad. Následná jemná patinace bude prováděna opět lihem a olejovými barvami a pomocí štětečků. Jemná patinace bude zahrnovat zvýraznění pražců, přídržnic a celou plochu výhybek. Mnoho fotografií současného stavu najdete v příslušné fotogalerii.

S prosluněnou modrou oblohou a jarních teplot začala prázdninová sezóna výletů. Jeden z prvních těch „foto-šotouších“ jsem absolvoval koncem března cestou z Nové Paky směrem na jih. 17 stanic je pěkný úlovek a příjemně prožitý slunečný den.

I když by se dalo ještě dlouho psát o věcech, které teprve nastanou, ukončím tento článek tímto odstavcem. Je potřeba totiž právě teď věnovat svůj životní čas svému neméně bohatému osobnímu životu, dalším zájmům, svým blízkým přátelům a sobě samotnému. Těším se na vás v květnu při dalším článku o realizaci mého snu – Hory Sv. Šebestiána. Užívejte život!

[gs-fb-comments]