novinky 11 – 2019

Podařilo se nám postupně „zaplevelit“ všechny díly Hory Sv. Šebestiána a tím pomalu přejít z doby hliněné do probouzející se matky Přírody. Detaily už nám představují jen pojítka k tomu, abychom se již nemohli odtrhnout od pohledu na model, který je pro nás ve skutečnosti velmi návykový.

Moduly HSŠ jsou připraveny na další vrstvy vegetace. Je možnost vytvářet detaily na parcelách kolem kolejí. Například u strážního domku č. 279 bude ohniště, ze kterého bude přirozeně ve tmě světélkovat. Jednou z variant jsou optická vlákna. Zdenda vytvořil základy pro nové sypané schody výměnou za ty dočasné a vytvořil jejich dřevěnou konstrukci. Jarda dokončil úpravu kovových profilových tyčí k zábradlí, které čeká na připevnění k mostnímu svršku. Také započaly práce na druhé verzi strážních domků. Tentokrát s interiérem a vnitřním osvětlením. Experimentujeme se ztvárněním stromů pomocí kořenů. Řadu dílčích projektů máme ve spisech „tajné“.


Práce s detaily nabraly postupně další nový rozměr a ten je vidět na našich fotkách. Nahlédněte tedy do naší fotogalerie k modulům HSŠ nebo do fotogalerie Fardyho vagonky.


K nádraží Hora Sv. Šebestiána neodmyslitelně patří vagony od Fardyho, které dokreslují dobu. Objevují se od počátků věků na většině fotografií od začátku celého projektu. Je vidět míra pokroku ve stavbě vagonů i použití nových materiálů a technologií, o čemž Fardy pravidelně informuje na FB. Dokončují se rozestavěné projekty, jsou připraveny k otestování další verze háků a šroubovek. Loukoťových soukolí se také snad již brzy dočkáme. Ten pravý epochový provoz bude mnohem bohatší.


Rádi bychom vytvořili model dobového jeřábu, který mohl být nápomocen i pracem při nakládce dřeva ve stanici. Jeden takový jsme si jeli nafotit do Zubrnic. Čeká nás kreslení dílů a detailů.

Hezkým momentem s loučícím se měsícem „v říji“ byl průjezd parní lokomotivy ku oslavě 25 let výročí spolku Loko-Motiv (v odkazech na našich stránkách má čestné místo). V Křímově bylo ten den krásně a čekáním u kolejí jsem si mohl chvíli zameditovat. Houkání vlaku mě probudilo a já vyměnil fotoaparát za kameru. Zde jsou ty dva krásné pohádkové momenty, kterými se s vámi loučím zase za měsíc.

První video je z chomutovského zhlaví stanice Křimov.

Druhé je ze zhlaví vejprtského. Právě tam vedla odbočka na naší Horu Sv. Šebestiána.