Oslavy pět let výročí stavby modulů Hory Sv. Šebestiána

Splněné a nesplněné cíle do roku 2020 # ohlédnutí do budoucnosti i minulosti aneb mírně bilanční nádech tohoto čtiva # silvestrovská párty v dílnách Povrly # změna termínu výstavy v Chomutově # oznámení příštího provozního setkání # změny na modulech # trochu té modelařiny

Zdá se po třech letech intenzivní práce, že se začíná formovat finální pohled na dostavěné moduly železniční stanice Hory Sv. Šebestiána. Na této cestě k realizaci mého cíle nebylo překážkou vůbec nic. Vize, kterou jsem poprvé spatřil v hluboko v Krušných horách, ve mně zasadila touhu. Zakořenila se přímo v mé duši. Být tak v paralelním světě odehrávající se před téměř sto lety, žít v jednom ze strážních domků a pracovat pro Buštěhradské dráhy. Nejen v drsných podmínkách zimy, letních rytmech, nočních bouřích, ale i v osobních životech obyvatel této stanice. Alespoň na chvíli být – žít tím, co měli, jak to měli a okusit jinou dobu. Pokud by vás zajímal podobný pohled a jste zkušený jogín, je to jednoduché. Pokud se o to chcete pokusit vizuálně, nabízíme vám reálný pohled na model v měřítku 120krát menším na nadcházejících výstavách, neveřejných setkání nebo prostřednictvím našich sociálních kanalů či našich stránek.

Přejděme ale do reality a k faktům. Zde je seznam splněných cílů i těch dlouhodobých nesplněných :

 • zajistit prostor pro modelářskou činnost
 • vybavit dílnu
 • vybudovat moduly Hora Sv. Šebestiána v měřítku TT 1:120
 • pravidelně navštěvovat s moduly provozní setkání klubu Zababov
 • podporovat reálnou technickou činnost a vzručnost dětí formou kroužků
 • zmapovat dějiny odbočky trati 137 na Reitzenhain
 • vystavovat moduly na příležitostných akcích nebo v muzeu
 • vybudovat vjezdové moduly do stanice Hory Sv. Šebestiána
 • vybudovat traťové moduly
 • vybudovat stanici Křímov
 • založit novou tradici realizace modulového setkání v Ústí nad Labem

Vybudovat Horu Sv. Šebestiána je sice jeden ze splněných cílů, ale jen částečně. V současnosti moduly nevypadají tak, jak předpokládá finální vize. Ale o tom dnešní článek není. Provozní setkání při klubu Zababov jsme realizovali poprvé v Zákupech a podruhé v Jaroměři v roce 2019.

Když vzpomenu, jak složité bylo najít v Ústí nad Labem prostory, kde bychom se mohli svobodně scházet a tvořit dílo. Pod svícnem bývá největší tma, říká se.

Po delším hledání, oslovování institucí všeho druhu (i třetího) se nám to podařilo v Povrlech koncem roku 2016. Na místní základní škole máme dílny s výhledem na Bukovku. Takové prostory se našly a hledají zcela samy 🙂 Jsem tedy zjistil zkušeností, že to funguje i v jiných aspektech života. Kroužky pro žáky tu jedou pravidelně stejně jako v Ústí nad Labem na SPŠ Resslova.

Vybavit a zařídit novou dílnu bylo dalším velkým úkolem pro nadcházející dobu dřevěnou. Začínali jsme od píky, neměli jsme zkušenost a dost věcí jsme se museli naučit. Dřevěné moduly už čekaly v jedné z místností. Začíná koloběh života stavby, kterou kronika zaznamenává od počátku věků :

 • 2015 – začátek realizace projektu 
 • 2016 – konstrukce dřevěných modulů 
 • 2017 – pokládka kolejí 
 • 2018 – základní elektrifikce, zahájení stavby terénu 
 • 2019 – zprovoznění stanice HSŠ

Vjezdové moduly ke stanici patří sejně jako údolí k mostu. Vytváří věrný obraz z minulosti. Stanice na základě této skutečnosti stále není hotová (to ale neznamená, že není průjezdná). Chybí celkem dva úseky. Delší úsek s opěrnou zdí s výhledem do údolí (traťový modul TM13). Druhým je část oblouku za mostem. Vjezdová mechanická návěstidla na obou úsecích budou plnit nejen reálnou funkci, ale budou to i krásné momenty při pořizování panoramatických fotografií stojících souprav.

V Oblastním muzeu v Chomutově se letos bude konat výstava v rámci příjezdu historicky prvního vlaku do Chomutova. Moduly stanice Hora Sv. Šebestiána budou jednou z expozic této výstavy. Výstava měla začít již v lednu, ale vedení muzea odsunulo termín na srpen 2020.

Co to znamená pro nás? Tímto zásahem jsme prošvihli letošní setkání klubu Zababov TT-ČSD v Zákupech a doufejme, že nebude ohrožen ani listopadový termín v Rokytnici v Orlických horách. Letos se zatím zcela jistě moduly objeví na setkání TT-provoz v Jaroměři 2020, které se koná v první půlce května.

Vzhledem k tomu, že budeme mít možnost prací na modulech před dalším setkáním, mohlo by se stihnout :

 • dokončit strážní domky, vyladit osvětlení, dokončit interiér a obložit dobovými dřevěnými šindely
 • začít stavbu finální verze staniční budovy s interiérem a osvětlením
 • pokračovat v práci na terénu – vegetace, stromy, příslušenství
 • dokončit instalaci přestavníkových těles a nepohyblivých návěstí kolem trati

Silvestrovský týden na přelomu nového roku v dílnách je příběh sám pro sebe. Týden dumání, práce, návštěv, chvilek relaxace a noční šebestiánská párty, která probíhala tři noci po sobě. Důstojně a smysluplnou činností zakončený starý rok a probuzení v roce novém, tak symbolickém čísle 2020. Až ezoterický dojem budí. Je ti dobře a jsi to, co máš kolem sebe!

Všem spolupracovníkům, kolegům, podporovatelům a fanouškům děkuji! A jsem zvědav, o čem budu psát na konci další pětiletky 🙂