Zápisky z Jaroměře 2023

Oslavy ptačího zpěvu, květin, koňů a našich matek. Světové dny labyrintů, Slunce, vítězství, solidarity a otevírání studánek. Mezi výčet květnových dnů a svátků se řadí ještě jeden – ten náš modelářský v Jaroměři. Jaké bylo provozní setkání Modulové železnice Podkrkonoší a klubové sekce TT-provoz klubu Zababov?

Vzhledem k naplánovaným akcím na rok 2023 (výstavy, vernisáže a přednášky) se jedná o jediné letošní provozní setkání, do kterého byla zapojena naše krušnohorská železniční stanice Hora Sv. Šebestiána. Návštěvníci a účastníci měli tedy unikátní možnost vidět naší stanici v plné kráse ostrého provozu tradičně ve sportovní hale ASVAJ v Jaroměři.

- propozice setkání Jaroměř 2023 (zababov.cz)
- layout Jaroměř 2023 (zababov.cz)

Stavba moduliště layoutu probíhala svižně jako vždy. Hlavou vybalování a koordinace stavby byla joseyho tlupa. Po mém příjezdu byly moduly na místě činu (díky Tome!). Jako dárek čekající na rozbalení pod vánočním stromkem. Z deathmetalového pohledu Joseyho mi bylo jasné, že se nemám na nic ptát a jít rovnou k věci. Koordinace všech účastníků funguje. Kde bylo potřeba pomoci, tam se pomohlo. Večer bylo téměř postaveno a elektrifikace, telefonie kompletně následující den funkční. Můj velký obdiv patří Pavlovi Štěpánkovi alias panu DCC a 230V, jeho pečlivosti při plánování a zapojení tak, aby vše fungovalo bez tření. Jeho pohotovosti při řešení vyskytnuvších se náhodně bohem generovaných událostí, nýbrž i těch obyčejně lidsky naplánovaných.

Naše stanice Hora Sv. Šebestiána byla zapasována do pečlivě připraveného layoutu mezi stanice Rumburk a Studenec na trati Rumburk – Pardubice. GVD umožňoval velmi zajímavý a pestrý provoz. Smekám před autorem. Mezi jednotlivými stanicemi byly dostatečně dlouhé tratě a z celkového pohledu na tyto orchestrální nástroje musím konstatovat, že jsou rok od roku zelenější.

Následující den zahájil kmenovou poradu koordinátor setkání Miloš Greguš a další mudrcové. Po seznámení se s pravidly provozu, připomenutí některých známých i neznámých, byl konečně spuštěn čas (koeficient 1/6). Zvolání „Čas běžííí!“ zahájilo provoz v imaginární složce komplexního vnímání prostoru a času naší společné harmonie. V té reálné části krátce v pátek před obědem.

Dle rozkazu byla přidělena obsluze stanice Hora Sv. Šebestina i obsluha přilehlé výhybny Ošelín. Dvoukolejná výhybna ovládaná dálkově rozšiřuje pole působnosti mezi stanicemi Rumburk a Studenec na páteřní trati do Pardubic. Zkušenost s obsluhou výhybny pro mě zcela nová – dálkově řízené ovládání, kontrola dopravy přes kamery, nastavování průjezdu se závěrou. Měli jsme tedy rozšířenou dopravní kancelář se služebními byty přímo ve staniční budově.

Stanici Hora Sv. Šebestiána jsme obsluhovali ve dvou lidech. Společně s již zkušeným Rišem Andrášikem, který stanici minulý rok obsluhoval a zachránil tak její zánik. Ze začátku jsme měli trošku problém zkoordinovat provoz v Ošelíně a Hoře Sv. Šebestiána, kdy ke konci prvního dne málem nastal dopravní kolaps, vlaky přijížděly zpožděné a dále jsme je vesele i nevesele zpožďovali. Od druhé session ale vše běželo (jelo) jak po másle (kolejích).

- video - procházka po layoutu (iPhone12 + steadycam,4K)
- video - záběry z provozu Hora Sv. Šebestiána (iPhone12,4K)

Ze staniční kroniky :
Přibližně hodinu po zahájení provozu byla identifikována podvratná diverzní činnost, která spočívala v úmyslném a důsledně utajeném poškozování trati mezi Horou Sv. Šebestiána a Rumburkem. Rumburk byl zcela odstaven mimo provoz. Rumburští vyšetřovatelé provedli inspekci, která odkryla partyzánskou činnost místních levicových extremistů v Hoře Sv. Šebestiána.

Za mostním pilířem byla objevena příčina neprovozuschopnosti. Propojení přerušeného telegrafního vedení a napojení na centrálu extremistů způsobil kolaps železniční dopravy. Extremisté prchli před vyšetřovateli a byli zadrženi ležící vyčerpáni u sochy anděla v Novém Oldřichově. Tito extremisté byli deportováni do Rumburku a na nádraží železničními zaměstnanci popraveni.

Provoz začal rokem 1958 14. května. Znamená to období plné páry a uhlí. Naše staniční kronika zaznamenala příjezd prvního vlaku resp. motorového osobního vozu MOs 1551 Hurvínek, do kterého v čase 0:51 nikdo nenastoupil, protože v Hoře všichni spí. Následoval bohatý parní provoz osobních i nákladních vlaků, projíždějící dobové rychlíkové soupravy, motorové expressy a zvláštní vlak tažený pruskou P8.

- foto - náhledy na layout, detaily stanic (Nikon D90+stativ)
- foto - provoz vlaků, detaily souprav (Nikon D90+stativ)
- foto - momentky z provozu (iPhone 12)

Při každé volnější chvilce jsem vše zaznamenával formou fotografie na přístroj Nikon D90 s objektivem průměru 72mm umístěný na stativu. Občas prokládal fotografiemi z mobilního zařízení iPhone12. Tradiční procházku se steadycamem je též možné v přiloženém odkazu shlédnout v rozlišení 4K. Fotografií je mraky, kochat se můžete v přiložených odkazech.

V dalších session bylo po počátečních událostech a mimořádnostech vše v zajetých kolejích. Pokračující parní provoz je zlehka a plynule nahrazován motorovou trakcí. Do stanice Hora Sv. Šebestiána je doručována pošta, dva vagony uhlí a začali jsme vyvážet dřevo z krušnohorských lesů. Těžbu a zpracování zajišťuje místní pila v Gaberově mlýně pod mostem v Bezručově údolí. Pomocí ručně ovládaného jeřábu Körösi, který slouží od roku 1877, se naloží za den plné dva vagony.

Ze staniční kroniky :
Mimořádná jízda odeslání nové várky traktorů přímo z výroby Zetoru pro nově založená družstva na jarní orbu ke splnění druhé pětiletky.
– do stanice dorazil zvláštní osobní vlak na objednávku Svazu německých zemědělců v ČSR  čili Bundu der Landwirte vedený slavnou lokomotivou řady P 8, který veze účastníky německé vzpomínkové slavnosti k soše Josefa II. do Hory Sv. Šebestiána.
– Osobní vlak Os1515 z Pardubic nereagoval na výzvy výpravčí a projel stanicí Hora Sv. Šebestiána bez zastavení. Důvod neznámý.
– Pn5650 a Os1509 vlivem nepřehozené výhybky málem došlo ve stanici k čelní srážce obou vlaků. Přítomná mysl staničních zaměstnanců a strojvůdců včas zabránila železničnímu neštěstí.
– Rišovi upadla na zem bedna s vagonama a ten den se mu zdál sen o pařících volejbalistkách. To bylo určitě znamení toho, že nemá pokládat bednu s vagonama na židli obsluhy Hory Sv. Šebestiána.
– vlak Sv1586 vpuštěn neohlášený na trať do Studence. Stala se chyba obsluhy výhybny v Ošelíně.
U vlaku Pn5761 došlo k vyšinutí dvou vozů ve stanici na trojcestné výhybce.

Závěrem

Poděkovat musím za pestrý provoz, velmi zajímavý layout i možnost jednání s různými osobnostmi vtělené do strojvůdců. Díky Rišovi za pomoc při provozu stanice. Velké díky patří Tomášovi Tyllovi za převoz Hory z Ústí nad Labem a zpět. Opět musím vyzvdvihnout vynikající joseyho systém nakládky a vykládky hnědého a černého uhlí (opravdu jsem si dával velký pozor, abych nesáhnul po tom nesprávném vysavači).

Moje dojmy ze setkání jsou skrze pozitivní. Odvážně tvrdím, že tohle bylo to nejlepší, co jsem měl možnost ze všech setkání zažít. Doba rozkoukávání je pryč, doba učení se je minulost a nastává ten pravý provozní rauš! Zkušenostmi, které jsem na této dlouhé cestě posbíral, nastal zlom ve dnech od 4. do 8. května 2023 v Jaroměři.

Orchestr nám zahrál jednu z nejkrásnějších symfonií (alá Ralph Vaughan Williams) a dal nám silný impuls. K čemu? O tom už se zasvěcenými delší dobu jednáme. Nechte se překvapit 😉 A na úplný závěr přikládám společnou fotku. Někdo na ní ovšem chybí – ten popravený na točně v Rumburku.