Projekt modulové stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf z roku 1930

Železniční stanici Hora Sv. Šebestiána můžeme spolu s vjezdovými moduly prohlásit za definitivně dokončenou. Naší úsTTeckou dráhu, která velmi věrně kopíruje skutečnou odbočku trati 137 z Křimova do saského Reitzenhainu ve správě Buštěhradské dráhy, obohatilo i několik traťových modulů. Úseky tratě jsou v různé fázi rozpracovanosti – od tvorby terénu po projektování jednotlivých modulů. Po několika letech příprav, provozních setkání, přednášek pro veřejnost a aktivitě bádání v archivech můžeme přistoupit k dalšímu velkému kroku. Tím velkým krokem je stanice Křimov – Nová Ves/Krima-Neudorf, kterou budeme budovat dle plánu z roku 1930. Stránka projektu zde.