Z bývalé krušnohorské trati se v budoucnu stane stezka.

O podobný záměr se v minulosti snažil historik Ing. Luboš Váně (viz Úvaha o tom, jak využít zrušenou trať dnes, 2006), který přišel s nápadem realizace cyklostezky. Tehdy ovšem nebylo možné získat (od tehdejší SŽDC) nevyužitou trať do majetku obce nebo občanských sdružení za reálné prostředky a celý projekt šel ke dnu. To se ovšem nedávno změnilo. Jaký je současný stav téměř po dvou dekádách?

Počátkem června roku 2024 proběhla schůzka náměstka hejtmana pro cestovní ruch, kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jiřího Řeháka. Po sérii jednání se podařilo společně se starostkou Hory Sv. Šebestiána Lenkou Štelcichovou, zástupci Správy železnic a zátupci krajského úřadu najít kompromis ohledně převodu tělesa bývalé železniční trati Křimov – Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain do majetku obce.


Závěry schůzky nám zprostředkovala starostka Hory Sv. Šebestiána Lenka Štelcichová, která iniciuje schůzku všech zainteresovaných stran. Budeme jednat o možnostech realizace naučné stezky, zpracování projektové dokumentace pro získání dotací na opravu a zachování železničních staveb a pamětihodností, které se na trati dodnes nacházejí.

Podnětů na zatraktivnění trati je opravdu hodně. Za nás by mohlo být obrovskou výzvou oprava mostních pilířů v Bezručově údolí a nového přemostění pro pěší turisty, naučná informačí tabla týkající se historie trati, opravy chátrajících a rozpadajících se kamenných mostků či zprůhlednění výhledu na Bezručovo údolí z několika úseků širé trati.

Naše archeologické procházky „Po železné cestě“ můžou tak získat širší rozměr i pro obyvatele na německé straně, kde se pochody od Reitznehainu do Hory Sv. Šebestiána konají pravidelně. Propojení Reitzenhainu přes Horu Sv. Šebestiána do Křimova tak skrývá obrovský turistický potenciál nejen pro dotčené obce, ale i pro nadšence do železniční historie nejen z České republiky.

Představme si: V Hoře Sv. Šebestiána můžeme využít potenciál výstavních prostor našeho modelu dle skutečného provedení (přednášky, expozice, vernisáže). V zaniklých Menharticích si projdeme okruh a podíváme se na zrekultivovaný hřbitov. Na nádraží v Křimově nás přivítá muzeum spolku Loko-motiv. Můžeme se též občerstvit v obnovené drážní restauraci s minimuzeem ve staniční budově Křimov. Právě probíhá společné česko-německé setkání za účasti parní lokomotivy. Premiéru má i model nádraží Křimov v TT (na kterém v současnosti pracujeme).

Nápadů je opravdu hodně a uvidíme, jak se bude celý projekt sunout vpřed. Za nás modeláře z usTTi.cz dáváme projektu maximální podporu!

Příspěvek byl publikován v rubrice aktuality a jeho autorem je Ladislav Kovář. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.