Vápencová lokálka přežila zánik lázní. Ukončení těžby vápence už ne.

Výhybna v Tasovicích 1910 – zdroj : Chrudimsko. Utváření venkovských sídel.“(Štěpán a kol., Státní okresní archiv v Chrudimi, 2001)

V dnešním článku zamíříme na trať, která byla vybudována kvůli vozbě vápence. Využití ale našla i pro návštěvníky již za druhé světové války zaniklých lázní. Vítejte na úseku trati 1g odb. Tasovice – Vápenný Podol.

Celý příspěvek

Ústecko-teplická dráha si připomíná smutné výročí. Před 40 lety její část zpustošila rypadla dolu Prokop Holý.

V 50. letech 19. století se po expandování parního provozu začalo uvažovat o stavbě železnic za účelem obslužnosti a dostupnosti lokalit, ve které se nacházela ložiska uhlí. Zároveň se usilovalo zlepšení dostupnosti Podkrušnohoří. V roce 1855 vznikla společnost ATE (Aussiger-Teplitz Eisenbahn), které byla na stavbu trati udělena koncese.

Celý příspěvek