Ústecko-teplická dráha si připomíná smutné výročí. Před 40 lety její část zpustošila rypadla dolu Prokop Holý.

V 50. letech 19. století se po expandování parního provozu začalo uvažovat o stavbě železnic za účelem obslužnosti a dostupnosti lokalit, ve které se nacházela ložiska uhlí. Zároveň se usilovalo zlepšení dostupnosti Podkrušnohoří. V roce 1855 vznikla společnost ATE (Aussiger-Teplitz Eisenbahn), které byla na stavbu trati udělena koncese.

Celý příspěvek