uTTd – ÚsTTecká dráha

dokumenty

Co je to uTTd – ÚsTTecká dráha?

ÚsTTecká dráha (dříve Modulovka 137) je název pro dlouhodobý projekt, jehož cílem je vymodelovat dnes již neexistující železniční odbočku trati č. 137 z Křimova k příhraničí do saského Reitzenhainu v měřítku 1:120. Model je zasazen do doby let 1928 až 1955.

Cílem projektu je zachytit dobové reálie železniční dopravy se všemi prvky – stavitelství, architektura, vozový park, provoz na trati dle reálných jízdních řádů. To vše zasazené v krušnohorské přírodě v období pozdního jara.

Realizace modelu

Všechny části modelu vytváříme na základě dobových plánů a map. Technicky model splňuje normy pro modulová setkání (Fremo, Zababov). Modelovaná trať bude obsahovat tři větší stanice. Uzlovou stanici Křímov, průjezdnou stanici Hora sv. Šebestiána a hraniční Reitzenhain. Mezi stanicemi jsou také dvě zastávky Menhartice a Reizenhain v Čechách.

Modelování trati (traťových modulů) je rozděleno na dvě etapy. První je úsek trati z Křímova do Hory sv. Šebestiána. Druhou je zbývající část z Hory sv. Šebestiána do Reitzenhainu.

Trať Křímov – Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain

hotovo / ve výstavbě

KR – KŘÍMOV-NOVÁ VES
TM1 – kamenný most
TM2 – propustek
TM3 – kamenný most
TM4 – MENHARTICEzastávka
TM5 – menhartické čtyřmostí
TM6 – ocelový most
TM7 – strážní domek č. 276
TM8 – šikmý ocelový most
TM9 – propustek
TM10 – dřevěný most nad tratí
TM11 – kamenný most
TM12 – strážní domek č. 277
TM13a – opěrná zeď s vjezdovým návěstidlem
HSS – HORA SV. ŠEBESTIÁNA
TM13b – oblouk s vjezdovým návěstidlem
TM14 – velký ocelový most
TM15 – strážní domek č. 280
TM16 – ocelový most přes cestu
TM17 – kamenný propustek
TM18 – kamenný most
TM19 – kamenné propustky
TM20 – kamenný most
TM21 – nákladiště dříví na širé trati
TM22 – kamenný propustek
TM23 – strážní domek č. 282
TM24 – kamenný most
TM25 – kamenný propustek
TM26 – REIZENHAIN V ČECHÁCH – zastávka s hraničním mostem a vechtrem č. 283
TM27 – státní hranice
RTZ – REITZENHAIN