Výměnové návěstidlo

První projekt výměnového návěstidla realizovaného pomocí technologie 3D tisku přinášíme na svět pro všechny zájemce, zcela zadarmo a s možností vlastních úprav. Výměnové návěstidlo k výhybkám může sloužit jako maketa k mechanickým návěstidlům na kolejiště nebo ve větších měřítcích jako jednoduchá hračka či doplňek do knihovny.

Toto návěstidlo je 3D model, který je určený pro tisk technologií MSLA – vytvrzování vrstev tekuté pryskyřice pomocí UV záření. K vymodelování jsem použil technický výkres návěstidla, který jsem vytvořil ve volně přístupném programu Sketch Up od Google.
Model návěstidla ve formátu .SKP (skecthup) a jeho jednotlivé díly jsem převedl do formátu .STL, se kterým komunikuje volně dostupný software PrusaSlicer. V tomto programu je pak možné s díly pracovat dál, měnit jim libovolně měřítko a připravovat je na tisk na 3D tiskárně. Na následujícím obrázku je jednoduché schéma, jakými formáty souborů mezi sebou komunikují jednotlivé programy.

technické parametry:
Model je ke stažení ve verzi v měřítku 1:1 (sketch Up) a ve verzi 1:13 (PrusaSlicer) je přednastavený pro tisk (již naslicovaný). Jednotlivé díly jsou označené podle následujícího schématu. Vnitřní díl 7 se tiskne zvlášť jinou barvou, proto není zahrnutý do celkové přípravy tisku. Spojovací „tyče“ (pro měřítko 1:13) jsem použil kovové profily s průměrem 2,5mm celkových délek 78mm a 28mm.


verze 4
datum vydání : 3. února 2022
aktualizace : přidán díl komínek, zkompletován díl 3 a 4 do jednoho dílu
ustti_3D_prestavnik_v4_celek.skp – skutečná velikost
ustti_3D_prestavnik_v4_dily_casti.zip (STL ve velikosti G 1:22,5)


verze 3
datum vydání : 3. února 2021
ustti_3D_prestavnik_v3_celek.skp
ustti_3D_prestavnik_v3_dily_casti.skp
ustti_3D_prestavnik_v3_dily.zip (STL soubory jednotlivých dílů)
ustti_3D_prestavnik_v3_tisk.3mf
fotogalerie projektu – https://www.zonerama.com/ustti/Album/6421135
model ke shlédnutí ve Sketchfab3D – https://skfb.ly/6V8Nt


podmínky použití tohoto modelu :
– model výměnového návěstidla je možné si stáhnout jen z těchto stránek
– model je možné si upravovat dle libosti
– nesmí být tisknut za účelem zisku
– pokud se jím budete prezentovat, zmiňte se, že se jedná o produkt usTTi.cz
– budeme rádi, když nám pošlete fotku vašeho tisku, informaci o vaší úpravě 😉