Vjezdové moduly ke stanici Hora Sv. Šebestiána

Stavba modelu železniční stanice Hora Sv. Šebestiána, kterou realizujeme od roku 2016, je téměř hotova – může se zdát. To, že je nádraží kompletní, není pravdou. Příjezd vlaků na kolejiště zajišťovaly ze směru od Křímova i Reitzenhainu mechanické předvěsti a mechanická vjezdová návěstidla.

vjezdové návěstidlo před mostem přes Bezručovo údolí, zdroj : Ing. J. Kadlec

Mechanická návěstidla byla německého vzoru a byla ovládaná ze stanice pomocí drátovodů. Tyto staniční vjezdy chybí, a proto je potřeba je k současnému modelu naprojektovat a zadat do výroby. Tento článek má za cíl shromáždit veškeré podklady pro realizaci stavby vjezdových modulů, aby celá stanice byla kompletní. Zároveň má posloužit jako dokumentace stavby od začátku až do konce.

označení vjezdových modulů - TMU-13-x
poslední aktualizace této stránky - 29. 9. 2023
geodetické měření proběhlo - duben 2017
výroba modulů, frézování kompletace - říjen 2023
transport modulů do ústeckých dílen - 8. 11. 2023

foto - průběh získávání podkladů, realizace plánů
foto - dobové podklady
foto - poslední průzkum z března 2022

žlutá čára – současná hranice modulovky

Bylo potřeba polohu návěstidel najít a terén proměřit tak, jak jsme to udělali při realizaci podkladů modelu stanice Hory Sv. Šebestiána. Pomocí Topcon GTS-2006 jsme naměřili výškopisná a polohopisná data přibližně 15 – 20m od osy koleje. Při tomto měření jsme našli polohu návěstidel, patek drátovodních sloupů a natahováku, dřevěných telegrafních sloupů, kamenné mezníky staré cesty a dalších zaniklých artefaktů. Mimojiné jsme oměřili opěrnou zeď s mohutnou propustí.

Měření propusti pod opěrnou zdí směr ze stanice Hora Sv. Šebestiána na Křímov.

Výsledná geodetická data jsme zpracovali a přenesli do 3D. Celé měření nám trvalo přibližně 3 víkendy. Zázemí nám poskytla má teta, která vlastní byt v Chomutově. Byl to skvělý punk 🙂 Víkendy strávené prací na zaniklém krušnohorském semmeringu od svítání do soumraku, moje území a můj domov. Geodetické přístroje zapůjčila firma Ing. Ladislav Kovář – geodetické a kartografické služby v České Lípě. O měření a zpracování dat se postaral Jan Lacina – můj kolega, který se mnou vybudoval model stanice Hora Sv. Šebestiána od začátku do „konce“.

Ukázka zpracování naměřených dat – výškopis, polohopis vjezdových modulů z Hory Sv. Šebestiána směr Křímov. Na zobrazení je vidět opěrná zeď s propustkem a zděná patka pro vjezdové návěstidlo.

Na základě těchto dat jsme přibližně po pěti letech (2021) začali s projektem kreslení vjezdových modulů splňujících parametry pro připojení k našemu modelu. Je tedy třeba vytvořit dřevěné díly (moduly), které spojíme se současnou modulovkou Hory Sv. Šebestiána. Projekt jsme nakreslili, oblouky i terén naprojektovali dle naměřených dat, abychom vše zachovali v co nejvěrnější podobě. Ve finální verzi mají vjezdové moduly celkem 6 nových částí (3 přepravní bedny). 4 moduly jsou obloukové a dva moduly jsou rovné. Poloměr oblouku je identický se skutečností.

Ukázka projektu vjezdových modulů k Hoře Sv. Šebestiána. Kompletní modulová stanice Hora Sv. Šebestiána bude tvořit „esíčko“.

Současný stav modelu Hora Sv. Šebestiána má jednu zásadní nepřesnost. Dřevěný nadúrovňový most, který stojí na křímovském zhlaví před trojcestnou výhybkou byl ve skutečnosti zasazen v oblouku. Na našem modelu je zatím v rovném úseku. Tento modul bude nahrazen novým vjezdovým obloukovým modulem. Sice tuto část nebudeme již dál využívat, ale poslouží jako alternativní možnost zapojení na nějakém budoucím provozním setkání.

Ve skutečnosti je dřevěný most již nad obloukem. V našem modelu je úsek rovný. Tuto nepřesnost opravují vjezdové moduly.

Současný stav – rovný úsek pod mostem.

Vjezdové moduly jsme v listopadu roku 2023 úspěšně transportovali ze Žamberka do ústeckých dílen. Celkem 6 modulů ve třech přepravních boxech i s příslušenstvím. Začepované a připravené k dalším krokům, které budou následovat.

první sestavení modulů v našich dílnách (listopadu 2023)

Skutečný stav vjezdové části přibližně 100m za dřevěným mostem z března roku 2022. Za spadlým stromem začíná opěrná zeď.