zdroje

Procházky historií v českém Krušnohoří
http://www.boehmisches-erzgebirge.cz/cz/index.html

Císařský otisk SK Menhartice Merzdorf
https://archivnimapy.cuzk.cz/coc/4549-1/4549-1-003_index.html

Geologická mapa
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=817433&x=983518&r=2000&s=1&legselect=0

3D model Jana Paciny – Bezručovo údolí
https://sketchfab.com/3d-models/valley-up-in-the-mountains-bf476e5c1a1645d7964f52798bdca3bf

Mapy našeho území z roku 1938 a 1943
http://mapy.opevneni.cz/

Buštěhradská dráha
https://www.muzeumzatec.cz/bustehradska-draha.html

Vývoj železničního svršku
https://www.szdc.cz/o-nas/vse-o-szdc/zeleznice-cr/zajimavosti-z-vyvoje-zeleznicniho-svrsku

Železnice & Historie
http://archiv.kvalitne.cz/uvod.htm

Vývoj návěstidel ČSD
http://vlaky.bestsite.cz/zeleznice/vyvoj-navestidel-csd-uvod-2-7.htm

Historický obrazový archiv železnice
http://www.starezeleznice.cz/index.php

Znovuobjevené krušnohoří https://www.facebook.com/groups/znovuobjevenekrusnohori/

OpenRailway map
https://www.openrailwaymap.org/

V. Vašek, Stavby horských tratí z Chomutova v retrospekci i očima pamětníků, Památky Příroda

Život 2015, ročník 47, Oblastní muzeum v Chomutově, 2015

M. Jelen, Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezku, nakl. Dokořán, 2009

Pamětní kniha stanice Hora sv. Šebestiána http://www.badatelna.eu/fond/2284/reprodukce/? zaznamId=1042001&reproId=1007329

Historik p. Luboš Váně
http://zeleznice.vanovi.net

Případová studie Martina Tobische – Mlýny v Bezručově údolí

Fotodokumentace trati z roku 2006 http://www.zeleznice.vanovi.net/soucasnost/mapka.php

Stav trati z roku 2008
http://zrus-zan-zel.blog.cz/0805/13c-krimov-pohranicni

Zaniklá obec Menhartice
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=52

Zaniklá obec Stráž
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=86

Zaniklá ves Pohraniční
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=71

Hora sv. Šebestiána – kostel
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3747

Tajemství železnic – Krušnohorským Semmeringem do Saska https://www.youtube.com/watch? v=VbK9O9Gc4rk

J. Kadlec, Krušnohorská železniční trať Chomutov-Vejprty, Tiskárna AKORD Chomutov, 2016
http://zeleznice.vanovi.net/pdf/brozura.pdf