Železniční stanice Doupov TT

Když vznikala myšlenka na výstavbu modulů železniční stanice Hora Svatého Šebestiána, bylo mému domácímu kolejišti Doupovské dráhy 35 let. Zdálo se, že jediným determinantem termínu dokončení stavby je čas s „finančním prostředkem“. Životní peripetie a křižovatky našich cest poslaly rozestavěné kolejiště nejdříve do garáže, odtud do sklepa a momentálně na půdu stodoly nového bydliště.

- fotogalerie domácího kolejiště Doupovská dráha
- plán domácího kolejiště Doupovská dráha od M. Ferdiána
- fotogalerie projektu modulové stanice Doupov
- fotogalerie dobových obrazových materiálů
- fotogalerie trati č. 164 z roku 2016

Následovala úvaha splnění letitého snu jinou formou. V klubu výhybky usTTi.cz jsme se domluvili o „snesení“ projektu domácího (pevného) kolejiště a přetransformování do modulové stanice dle norem FREMO. Modulovka se jeví jako nejlepší způsob modelového železničního stavitelství. Realizace stavby železniční stanice Doupov v podobě let 1932 až 1936 (epochy II), může začít.

Zajít si na nádraží s foťákem, notesem a metrem, odnést si podklady pro stavbu dnes již nejde. Do centra vojenského újezdu Hradiště, jak se tato lokalita oficiálně nazývá, nelze z důvodů bezpečnostních vstupovat a nenašli bychom zhola nic. Po nádraží se slehla zem stejně jako po celém městě.

Doupov (Duppau) je bývalé město nacházející se v okrese Karlovy Vary. Leželo v Doupovských horách v údolí říčky Liboc. V roce 1954 bylo zrušeno v souvislosti se vznikem vojenského újezdu Hradiště. Z původní zástavby města se dochovaly pouze některé osamocené budovy. 
foto : autor neznámý

A tak nezbylo nic jiného, než mezi lety 2003 – 2010 navštěvovat Národní archiv a dnes již také neexistující archiv ČD v Praze Libni.

V následujících dvou odstavcích jsou základní informace o historii trati, které se nám podařilo dopátrat a kronika stavby našeho modelu. Informace průběžně doplňujeme a aktualizujeme.

Historie trati a stanice Doupov

Když byla v roce 1902 prodloužena trať Kadaňských místních drah Kaadner Lokalbahnen z Radonic do Doupova, znamenalo to přímé propojení tohoto poklidného okresního městečka přes Kaštice (Plzeňsko-březenská dráhaEPPK – k.k. privilegierte Eisenbahn Pilsen–Priesen-Komotau) na Plzeň a Žatec a o necelý rok později i přes Vilémov u Kadaně v Prunéřově na Buštěhradskou dráhuBuschtěhrader Eisenbahn.

Výstavba proběhla v několika etapách: 
- cukrovarská dráha (vlečka) k cukrovaru Krásný dvůr z Kaštic
- protažení dráhy do Radonic (cukrovar) přes Vilémov (uhlí)
- prodloužení tratě z Radonic do Doupova
- uhelná spojka Vilémova s Prunéřovem přes Kadaň 
- Kaštice - Krásný Dvůr 18. 8. 1881
- Krásný Dvůr - Radonice u Kadaně 1. 1. 1884
- Radonice u Kadaně - Doupov 10. 11. 1902
- Prunéřov - Vilémov u Kadaně 1. 8. 1903
mapa : openrailwaymap

Z pohledu provozu nebyla stanice Doupov tak využívána jako třeba Radonice nebo Krásný dvůr s cukrovary, či Vilémov a okolí s uhelnými doly. Hlavní komoditou byla přeprava zemědělských produktů, následně se přidalo nemalou mírou i uhlí. No a jak to na lokálních drahách bývalo obvyklé, byla přeprava cestujících jen tak mimochodem. Vlastní železniční stanice, jako i ostatní stanice Kadaňských místních drah byly budovány podle normálií kkStBCísařsko-královských státních drahkaiserlich-königliche Staatsbahnen, obvykle používaných pro malé lokální dráhy. To samé platí i pro objekty na trati.

Příčinou poválečného odsunu Němců z Doupova (kdysi okresního města) a proměny okolí ve vojenský prostor byl Doupov zlikvidován. Drážní objekty dnes již neexistují. Od 90. let nastal na celé trati výrazný útlum nákladní dopravy. Úsek Kadaňský Rohozec – Doupov neobsluhován a na přelomu 50. a 60. let byla trať snesena. Trať je dnes provozována jen jako rekreační s konečnou stanicí v Kadaňském Rohozci.

Stav trati z Kadaňského Rohozce směr Doupov v roce 2016
foto: usTTi.cz

Kronika stavby modulové stanice Doupov TT

Květen 2022 – Nakreslili jsme dle geometrického plánu 4 díly modulů. Zachovali jsme geometrii oblouků i výhybek.

Listopad 2023 – Dřevěné moduly jsme si přivezli ze Žamberku a poprvé je sestavili v našich domovských dílnách v Povrlech.

Listopad 2023 – Výhybky jsme nechali vyrobit na zakázku dle geometrie v Chebu u Karla z KK-Koleje. Pruty jsou od německé společnosti TT-filigran.