k.Resslova – elektrifikace modelu

Základním ručním ovládáním DCC je zařízení Multimaus. Může se připojit buď vlastní DCC centrálou nebo přímo do DCC centrály Z21. Pro jednoduché připojení využíváme cetrálu Multimaus a to pro samostatné programování DCC adres jednotlivých komponentů, jako je programování řízení výhybek a nebo programování zpětných vazeb od obsazených kolejí.

Model je řízen digitální ústřednou Z21 od firmy ROCO. Prakticky všechna DCC zařízení jsou napojena na toto DCC zařízení.

Při vlastním provozu se dají Multimasem ručně řídit jednotlivé výhybky, železniční přejezdy a také především jednotlivé lokomotivy.

DCC centrála Z21 je unikátní tím, že skloubila vícero druhů ručního ovládaní modelové železnice. Umožňuje řízení DCC komponentů ručně pomocí Multimaus, pomocí tabletu a pomocí vhodného software na PC.

Toto vývojové prostředí umožňuje naprogramovat chování modelové železnice pomocí řízení DCC prvků. Digitální centrála Z21 umí komunikovat přes USB rozhraní s tímto software. Máme možnost automaticky řídit celé modelové kolejiště. Máme naprogramované chování lokomotiv, kam a jak mají jet. Na nádražích můžeme spouštět vlakové hlášení. Můžeme ovládat až 1024 lokomotiv současně. Automatické řízení je možné díky informacím z obsazených kolejí.

Přestavníky výhybek se skládají z vlastní výhybky, přestavníku, dekodéru ROCO 10775.

Pro potřeby zpětných informací o obsazené koleji se používá DCC dekodér ROCO 10787 zapojený na kolejové DCC napěťové snímače GBM- 8 od firmy LDT.

Využíváme výrobky české firmy Němeček. Jako návěstidlo tvoří komplet vlastní návěstidlo řízené DCC dekodérem ND4 zapojeným přímo do okruhu JK, který napájí koleje.

Jako DCC prvek železničního přejezdu využíváme výrobek firmy Veismann. Prvek tvoří vlastní železniční závory, dekodér DCC Viessmann 5107 a zvukový dekodér Viessmann 5556 s imitací zvonku při zvedání a zavírání závor.

Veškerá elektrifikace vede spodem pod nosnou deskou. Jednotlivé kablíky jsou svedeny do společného kanálu. Elektrifikace začíná a končí v použité DCC centrále Z21. Jednotlivé DCC dekodéry jsou buď zapojeny v sérii za sebou se zapojením do speciální zdířky Z21 a nebo přímo na společný rozvod napájení koleji JK.

Další obrazové materiály najdete v naší fotogalerii – https://www.zonerama.com/ustti/Album/1471569