novinky 02 – 2021

Jeřáb Körösi # osvětlení staniční budovy a vechtrů # nové typy vagonů # telegrafní sloupy # další etapa vegetace # prohlídka modelu v Hoře Sv. Šebestiána # modelářské víkendy # kroužek v Povrlech # doplňky kolejiště – elektrický zvonkový přístroj, bouda traťmistra # upgrade ovladacího pultu # ozvučený vozový park # a další novinky

Nehledě na to, že o novinkách informujeme na sociálních sítích, jsme poslední článek o aktuálním dění našeho klubu informovali na jaře roku 2021. Za tu dobu jsme zprovoznili náš e-shop, užívali vodou a slunečním světlem nabitého léta plného výletů po naší krásné zemi, abychom se mohli zase vrátit z přírody do pracovního procesu ala matrix. Podzimní čas přišel rychlostí času. Než jsme se rozkoukali, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizelo to krásné období plné barev. Zůstala jen mlha, vstáváme a vracíme se domu za tmy a dny tak trávíme v našich jeskyních. Ideální to čas pro ústecké dílny, které chrlí jednu novinku za druhou. Podívejme se tedy na to, co přinesl čas podzimních večerů, které podbarvují melodie … třeba od Dýzy Bojs nebo Ralpha Vaughana Williamse.

13. listopadu se měla konat expozice fotografií Krušných hor v nově otevřených výstavních prostorech v Hoře Sv. Šebestiána. V rámci této expozice tu měl být umístěn i náš model. Přednášky se měl účastnit i historik p. Ing. J. Kadlec a řada významných hostů. Vzhledem k epidemiologické situaci byla celá akce opět přesunuta na Jaro 2022. Ti z vás, kteří nás už dlouhodobě sledují vědí, že realizace této výstavy se protahuje už něco přes rok. Minulé Vánoce tu byl model v Hoře Sv. Šebestiána již vystaven, ovšem bez možnosti jej vidět z řad turistů, veřejnosti. Tak snad se zadaří příští rok.

Model absolvoval tento rok jediné provozní setkání, a to v Malých Svatoňovicích pod záštitou klubu Zababov TT-provoz. O této akci jsme již podrobně informovali o letních prázdninách. Na modelu v současné době pracujeme v dílnách v Povrlech a v přidružených ústeckých dílnách, kde probíhá realizace, zpracování, salónní modelaření, kreslení, tisk, kompletace a řada dalších úkonů související se zkrášlováním celého opus magnum.

Vyvrcholením celoroční práce byl první listopadový modelářský víkend (alias listopadový comeback), který proběhl s partou modelářů spojených výhybkou. Jako za starých časů jsme se sešli v dílně, kde za rytmů hudby různých žánrů probíhaly práce na modulech (i vagonech). A taky jsme naše setkání náležitě oslavili. Párky pivo muzika hurá!

Představili jsme řadu novinek, o kterých jsme informovali již minulosti. Proběhla další etapa nekonečného kola zatravňování a „ladění“ vegetace. Flokování probíhá v několika kolech. Nyní jsme v tom druhém, kde „vysazujeme“ bující tmavší trsy trávy, zaplevelujeme zářezy, příkopy a škarpy odvádějící vodu. Základ byl dopoložen na okolí mostu. Vysadili jsme také jehličnaté stromky (od Model Scene) na severní straně nádraží.


Velmi očekávanou novinkou, na které pracujeme douhodobě, je první verze prototypu jeřábu Körösi. Reálná předloha stojí u přejezdu v železniční stanici Zubrnice. Tento naprostý unikát je jediný v celé republice. Kolejový jeřáb je sestaven ze základních dílů nakreslených a vytisknutých na 3D tiskárně, doplněný o prototyp pojezdu a přípojného vozu. Na současném stavu modelu chybí drobné doplňky – např. na ramenu jeřábu. U celého modelu bude ještě potřeba doladit pár drobných změn a úprav, než si bude moci finální produkt koupit v našem e-shopu. Jeřáb bude na našem nádraží sloužit u rampy k nakládání kulatin, větších kusových zásilek, rekonstrukci trati, případně pomáhat na trati s vyšinutými vagony či lokomotivami. Jeřáb ovládala 2-členná posádka.

V Zubrnicích jsme si také naměřili elektrický zvonkový přístroj, který ve stanici upozorňoval zvukovou návěstí na různé situace (třeba příjezd vlaku, vyslání dělníků na trať apod.). Usoudili jsme, že něco takového u staniční budovy v Hoře Sv. Šebestiána nesmí chybět. V budoucnu to bude u budovy cinkat tak, jak to bylo ve skutečnosti.


Z fotografie z roku 1916 jsme zrekonstruovali budovu traťmistra. Budova již stojí na ploše nádraží zatím bez drobných doplňků, které budou v budoucnu doplněny. Doplňků na kolejiště je ale mnohem více, některé nejsou jen moc vidět – vytiskli jsme si např. drátovodné sloupky, sudy, instalovali jsme návěsti snížení rychlosti před a za mostem a doplnili trať o dva natahováky (JM Detail). Vyměnili jsme také přechody přes trať za naše pražcová pole.

Samostatnou kapitolou jsou nové telegrafní sloupy, které jsme nakoupili od JM Detail. Sloupy jsme doplnili o příhradové sloupy tak, jak jsou viditelné na dobových fotografiích. Zatím máme hotovou první větev od staniční budovy k mostu. Na druhé větvi se pracuje. Sloupy jsou navrženy tak, že mají v terénu konektor, do kterého se zapojují. Nehrozí tak „vyplandání“ otvoru. Na budovách a vechtrech (a elektrickém zvonkovém přístroji) jsme instalovali konzole.

Během víkendu jsme také elektricky propojili vechtry a staniční budovu a následně je rozsvítili ve vnitřních místnostech. Poprvé tak uvnitř budov bylo živo. Základní zapojení bude umožňovat rozstvítit a zhasnout jednotlivé místnosti. Později budeme moci tlumit světlo, vytvářet světelné efekty typu hořící svíčka, pomalé zhasínání rozsvěcení, blikající lampa apod. K úpravám také dochází na ovladacím pultu, kde přibudou nové ovladací prvky. Na modulech proběhly úpravy v zapojení a rozvodech skrze dekodéry.

Také jsme poslali naše parní lokomotivy na upgrade. Náš vozový park je již ozvučen (nebo je ve fázi ozvučování). Fardyho vagonka představila popsané uhláky i s náklady, popsané opleny s řetězy. Tedy již kompletní vozy. Na nových typech vagonů se intenzivně pracuje. Jedná se o vůz na sklo – ten bude představen příští modelářské setkání. O tyto stavebnice byl takový zájem, že byly všechny rozprodané. Na Fardyho zbyl jen jeden jediný, který je ve fázi rozpracování. Další novinkou budou některé typy zavřených vozů, dokončené rybáky a vůz k přepravě piva našeho pivovaru Sebastiansberg.

Pivo se na Hoře svatého Šebestiána vařilo již od roku 1563, nicméně pivovar shořel během velkého požáru v roce 1854. Po té byl znovu vystavěn a v roce 1919 byl z města odprodán hornovskému pivovaru, který jej následně prodal soukromníkovi J. K. Themlovi.

Naplno se také rozjel kroužek v Povrlech. Veškerá činnost se přesunula z H0 na traťové moduly TT-provoz, kterým dovytváříme krajinu. Vzhledem k tomu, že spočetně mnoho takových modulů je v době kamenné (dřevěné, leč provozuschopné), nedělají na setkání tu správnou vizáž. Od toho je tu parta mladých modelářů, kteří se tento zavrženíhodný stav snaží změnit tak, aby budoucí setkání TT-provoz byla lahodou nejen z hlediska provozního, ale i lahodou pro oko.

Výčet všech novinek není kompletní. V záloze máme jednu obrovskou novinku – pecku, která se stane milníkem pro náš klub usTTi.cz. Naše první lokomotiva! Tu se budeme snažit představit na prosincovém modelářském setkání. Pokud to stihneme záleží samozřejmě na časové dotaci. V prosinci proběhne i akce – focení pro kalendář na rok 2022, kde veškerý čas věnujeme aranži, pozadí a přípravě na úchvatné obrázky. Do té doby si můžete vychutnat následující naše naposledy focené podzimně laděné fotografie 😉