Z bývalé krušnohorské trati se v budoucnu stane stezka.

O podobný záměr se v minulosti snažil historik Ing. Luboš Váně (viz Úvaha o tom, jak využít zrušenou trať dnes, 2006), který přišel s nápadem realizace cyklostezky. Tehdy ovšem nebylo možné získat (od tehdejší SŽDC) nevyužitou trať do majetku obce nebo občanských sdružení za reálné prostředky a celý projekt šel ke dnu. To se ovšem nedávno změnilo. Jaký je současný stav téměř po dvou dekádách?

Celý příspěvek

Projekt modulové stanice Křimov-Nová Ves/Krima-Neudorf z roku 1930

Železniční stanici Hora Sv. Šebestiána můžeme spolu s vjezdovými moduly prohlásit za definitivně dokončenou. Naší úsTTeckou dráhu, která velmi věrně kopíruje skutečnou odbočku trati 137 z Křimova do saského Reitzenhainu ve správě Buštěhradské dráhy, obohatilo i několik traťových modulů. Úseky tratě jsou v různé fázi rozpracovanosti – od tvorby terénu po projektování jednotlivých modulů. Po několika letech příprav, provozních setkání, přednášek pro veřejnost a aktivitě bádání v archivech můžeme přistoupit k dalšímu velkému kroku. Tím velkým krokem je stanice Křimov – Nová Ves/Krima-Neudorf, kterou budeme budovat dle plánu z roku 1930. Stránka projektu zde.

Po železné cestě se vydala stovka lidí.

O Bílé sobotě otevřela křimovská výtopna svá vrata po zimním spánku. První akcí roku 2024 byla procházka po zaniklé trati Křimov – Reitzenhain, kterou pořádal spolek usTTi.cz – ústečtí modeláři. Účastníci se sešli dopoledne na náměstí v Hoře Svatého Šebestiána, odkud se vydali nádražní alejí do míst, kde se před desítkami let nacházela zdejší železniční stanice. Po tělese bývalé železniční trati došli až do Křimova, kde se reitzenhainská trať napojovala na dráhu Chomutov – Vejprty. Někdejší důležitá přeshraniční trať Buštěhradské dráhy se klikatila náročným krušnohorským terénem, zhruba osmikilometrová trasa zabrala poutníkům více než tři hodiny.

Celý příspěvek

Záhada nákladiště v km 33.3 vyřešena!

Na základě zjištění dobových dokumentů z roku 1948 byla přibližně 3 kilometry od stanice Hora Sv. Šebestiána zřízena na širé trati rampa k nakládce vytěženého dříví. Netrvalo dlouho, na místo jsme se vydali a provedli první archeologický průzkum. Tam, kde se na oplenové vozy nakládaly kulatiny z lesa kolem bažin a rašenilišt, se dodnes nachází zachovalý hektometrovník s čitelným nápisem 33.3 km. Čtěte zde.

Tipy a triky : Parní štetec

Naše rubrika tipů a triků pro modeláře se rozrostla o jednu virtuální metodu, jak doplňovat fotografie našich modelů o „modelovou“ páru. Jednoduchým nástrojem lze celkem věrohodně ztvárnit to, co k parním lokomotivám neodmyslitelně patří a co jim na fotografiích dosud chybělo. Tento článek přináší návod, jak na to. Více zde.

Jízdenka do minulosti #1 : Věta, která se stala příslovím

Při jedné z cest na Horu Sv. Šebestiána jsme narazili na postavu starého pána stojící na místě, kde přiléhala manipulační kolej k tehdejšímu skladišti s nakládací rampou. Stál nehybně, něco si mumlal a když nás spatřil, uslyšeli jsme něco, co nás udivilo, pobavilo a překvapilo. Pan Edmund Stefan, jak se nám zdvořile představil, nás přizval ke svému tábořišti a rozpovídal se o příběhu z řad místních posunovačů. Také nám poskytl dobové fotografie, které z onoho dne nafotil pan Dr. Schreger. Zde je jeho příběh.

Celý příspěvek